VJO darba grupas

Ārlietu darba grupa

Ārlietu darba grupa ir atbildīga par VJO ārējo sakaru dibināšanu un uzturēšanu ar līdzīgām organizācijām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šobrīd ĀDG ir atbildīga par VJO iestāšanos Eiropas Tautas partijas Jaunatnes organizācijā. Ārlietu darba grupa kalpo kā diskusiju forums, kur VJO dalībnieki apmainās viedokļiem par notiekošo pasaules politikā un ekonomikā. Tāpat Ārlietu darba grupa organizē tikšanās ar ārlietu ekspertiem un jomas darbiniekiem.

vadītāja Viktorija Graudiņa
viktorija.graudina@gmail.com

Uzņēmējdarbības darba grupa

Darba grupas uzdevums ir palīdzēt jauniešiem iepazīties ar uzņēmējdarbības vidi. Mēs organizējam dažādus inoformatīvus, izglītojošus pasākumus par uzņēmējdarbību, sadarbojamies ar uzņēmumiem, lai iedrošinātu jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbības darba grupa vienmēr it ieinteresēta sadarboties, palīdzēt un attīstīt.

vadītājs Andris Ārgalis
andris.argalis@vienotiba.lv

Komunikācijas darba grupa

Komunikācijas darba grupa ir atbildīga par veiksmīgu komunikācijas nodrošināšanu VJO iekšienē un ārējo sakaru uzturēšanu. Darba grupa ir tendēta uz VJO popularizēšanu un jaunu biedru piesaisti, vienlaicīgi rūpējoties par esošo biedru informētību. Komunikācijas darba grupa regulāri organizē dažādas aktivitātes, rīko informatīvus pasākumus un diskusijas, lai sniegtu plašāku ieskatu aktuālās tēmās un sekmētu jauniešu iesaistīšanos politiskajos un citos sabiedrībai nozīmīgos procesos.

vadītāja Monta Jegure
montasofija@gmail.com

Izglītības darba grupa 

VJO izglītības darba grupas pamatuzdevumi ir caur diskusijām, debatēm un informatīviem semināriem rast mūsdienīgus risinājumus jauniešu izglītības jomā, kas nodrošinātu demokrātiski noskaņotu, inteliģentu un Latvijas Republikai lojālu jauniešu attīstību, ka arī rīkot dažāda rakstura izglītojošus pasākumus VJO jauniešiem, kā piemēram, LU profesora Ivara Ījaba lekciju cikls "Demokrātijas pamati" un Rīgas Stradiņa Universitātes docenta Mārtiņa Dauguļa semināru cikls "Runas māksla", kas sagatavotu tos darbam valsts un sabiedrības labā.

vadītājs Krišjānis Liepiņš
krisjanis.liepins@gmail.com

Organizācija Twitterī
Mikrouzņēmuma nodoklis kā instruments start-up kultūras iedzīvināšanai Latvijā! http://t.co/Hgx2aCSPLu http://t.co/jMUvOL0YSt
22.01.2015
Daudzi no mums toreiz vēl nebija piedzimuši vai bija pārāk jauni, lai atcerētos 1991.gada janvāra notikumus. https://t.co/1MTHF3b6ml
20.01.2015
Nozīmīgs papildinājums Saeimas sēžu zālē - Eiropas Savienības karogs. via @Jekaba11 http://t.co/bvFcuqKX3v
15.01.2015