VJO darba grupas

Ārlietu darba grupa

Ārlietu darba grupa ir atbildīga par VJO ārējo sakaru dibināšanu un uzturēšanu ar līdzīgām organizācijām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šobrīd ĀDG ir atbildīga par VJO iestāšanos Eiropas Tautas partijas Jaunatnes organizācijā. Ārlietu darba grupa kalpo kā diskusiju forums, kur VJO dalībnieki apmainās viedokļiem par notiekošo pasaules politikā un ekonomikā. Tāpat Ārlietu darba grupa organizē tikšanās ar ārlietu ekspertiem un jomas darbiniekiem.

vadītājs Artjoms Uršuļskis

artjoms.ursulskis@vienotiba.lv

Uzņēmējdarbības darba grupa

Darba grupas uzdevums ir palīdzēt jauniešiem iepazīties ar uzņēmējdarbības vidi. Mēs organizējam dažādus informatīvus, izglītojošus pasākumus par uzņēmējdarbību, sadarbojamies ar uzņēmumiem, lai iedrošinātu jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbības darba grupa vienmēr ir ieinteresēta sadarboties, palīdzēt un attīstīt.

vadītāja Laura Segliņa
laura.seglina@inbox.lv

Komunikācijas darba grupa

Komunikācijas darba grupa ir atbildīga par veiksmīgu komunikācijas nodrošināšanu VJO iekšienē un ārējo sakaru uzturēšanu. Darba grupa ir tendēta uz VJO popularizēšanu un jaunu biedru piesaisti, vienlaicīgi rūpējoties par esošo biedru informētību. Komunikācijas darba grupa regulāri organizē dažādas aktivitātes, rīko informatīvus pasākumus un diskusijas, lai sniegtu plašāku ieskatu aktuālās tēmās un sekmētu jauniešu iesaistīšanos politiskajos un citos sabiedrībai nozīmīgos procesos.

vadītāja Monta Jegure
montasofija@gmail.com

Izglītības darba grupa

Izglītības darba grupas mērķi saskan ar vārda 'izglītība' definīciju - pirmkārt, darba grupā sistematizēti gūt jaunas zināšanas; otrkārt, apgūto pielitot, realizējot ieceres, paužot viedokli un tādejādi sekmējot inteliģentas, daudzpusīgas jauno politiķu paaudzes veidošanos. Darba grupa ir gatava uzklausīt ikviena domas un idejas, kā arī diskutēt par sabiedrībā aktuāliem problēmjautājumiem. Izglītības darba grupa regulāri organizē tikšanās ar nozares pārstāvjiem.

vadītāja Anete Kalniņa

anete.kalnina@vienotiba.lv

Organizācija Twitterī
Diskusija ar ekspertiem par šodienas drošības situāciju Eiropas Savienībā un nākotnes izaicinājumiem. #iMEurope… https://t.co/zONldrgS0z
18.02.2017
Šodien sākam EDS policy days Varšavā ar tēmu "A Roadmap for the EU" gaidāmas vērtīgas uzrunas un aizraujošas diskus… https://t.co/wIALyuuSkj
17.02.2017
No Eiropas Tautas partijas prezidenta J.Daula uzstāšanās Eiropas Tautas partijas jaunatnes divdesmitās gadadienas s… https://t.co/0XFD2hJOHc
11.02.2017