28
AUG
Ministru Prezidente reģionālajā vizītē apmeklē Ventspili