Ministru Kabinets
LR Ministru prezidente
LR finanšu ministrs
LR Izglītības un zinātnes ministre
LR ārlietu ministrs
LR iekšlietu ministrs