Rezolūcija 2015

Partijas VUIENOTĪBA Rīgas nodaļas
2015. gada 29. janvāra Kopsapulces
REZOLŪCIJA
Vienota Rīga vienotā Latvijā!


Partijas „Vienotība” misija ir nostiprināt un pilnveidot Latviju, kā vienotu, nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras tauta ir izglītota, vesela un droša par nākotni. Rīgas nodaļas kā lielākās partijas vienības uzdevums ir rūpēties par Rīgas ilgtspējīgu attīstību un pilsētas labu pārvaldību. Mēs vienmēr iestājamies pret mēģinājumiem Rīgu pretstatīt valstij, tendencēm, kas var šķelt valsti un tautu. Drošas, ekonomiski rosīgas, kultūrā pārsteidzošas, izglītībā kvalitatīvas, videi draudzīgas, labklājīgas un ilgtspējīgas Rīgas kā Ziemeļeiropas galvaspilsētas attīstība ir Rīgas nodaļas stratēģiskais redzējums. Lai nepieļautu ekonomisko tuvredzību un galvaspilsētas izsaimniekošanu, kopsapulces dalībnieki:

• Nosoda nepamatoto braukšanas tarifu dubultošanu sabiedriskajā transportā. Aicina nodot Rīgas sabiedriskā transporta braukšanas tarifu apstiprināšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, lai tā kā institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs un autonoms publisko tiesību subjekts veiktu šī sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu, nepieļaujot nelietderīgas izmaksas.

• Aicina Valsts kontroli veikt pilnu revīziju Rīgas kapitālsabiedrībās, visupirms, uzņēmumos „Rīgas satiksme”, „Rīgas Namu pārvaldnieks”, „Rīgas Ūdens” „Rīgas serviss” un „Rīgas Meži”. Nav pieļaujams, ka kapitālsabiedrību sliktas pārvaldības dēļ tiek sadārdzināti pakalpojumi iedzīvotājiem, ka Rīgas kapitālsabiedrību darbība nav caurlūkojama un Rīgas nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta politizētām arodbiedrībām.

• Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas 2015.gada budžets ir nesabalansēts un nav ilgtspējīgs, aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rūpīgi sekot Rīgas domes īstenotajai finanšu politikai, kas atgādina trekno gadu tradīcijas, izraisa bažas par korupciju un nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu, neapliecina labu pārvaldību un neveicina ilgtspējīgu galvaspilsētas attīstību .

• Aicina paplašināt un nostiprināt latviešu valodas izmantošanu Rīgas izglītības iestādēs, aktīvi īstenojot pāreju uz latviešu valodu kā vienīgo mācību valodu, īpaši pievēršot uzmanību latviešu valodas nostiprināšanai pirmskolas izglītības iestādēs. Enerģiski vērsīsimies pret jebkādiem latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas ierobežojumiem izglītības iestādēs, darba vietās, pašvaldību institūcijās un jebkur citur, kur netiek ievērotas tiesības izmantot latviešu valodu.

• Aicina atrisināt piespiedu dalītā īpašuma izraisītās samilzušās problēmas, samazinot kadastrālo vērtību šādiem īpašumiem, lai dzīvokļu īpašniekiem nebūtu jāmaksā nesamērīgi lielas piespiedu nomas maksas.

• Aicina veidot Rīgu kā darbīgu, draudzīgu, gudru un latvisku Ziemeļeiropas pilsētu, kuras labklājības pamatā ir godprātīgs darbs, izglītība un jaunrade.

Aptauja
Vai visās pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgā ir nepieciešamas veikt pāreju uz apmācību tikai latviešu valodā?
Jā, ir nepieciešams (76%) Balsot
Nē, nav nepieciešams (22%) Balsot
Tas nav iespējams (3%) Balsot
Nav viedokļa (0%) Balsot