VIENOTĪBAS programma Rīgai

Vienotības programma Rīgai - Pilnā versija (.PDF)
 

JAUNĀ RĪGA
Darbs. Mājoklis. Izglītība
VIENOTĪBAS PROGRAMMAS KOPSAVILKUMS


Rīga ir mūsu vienīgās valsts vienīgā galvaspilsēta. Tai ir jābūt darbīgai un draudzīgai, gudrai un latviskai Ziemeļeiropas pilsētai. Rīgas labklājības pamatā var būt tikai darbs, izglītība un jaunrade. Tāpēc mūsu programmas centrā ir strādājoša ģimene - cilvēki, kuri ar savu darbu nopelna iztiku sev, audzina bērnus un atbalsta vecākus. Tāpēc mūsu prioritātes ir laba izglītība, gudra ražošana un drošs mājoklis.
 

LABS DARBS

Rīgas ekonomikas dzinējspēks būs ražošana ar augstu pievienoto vērtību [1]. Ja Rīga strādās ar galvu, cilvēki pelnīs nevis 200 latu, bet 1000 eiro algu. Kopā ar valdību ieguldīsim vismaz 200 miljonus eiro Eiropas fondu līdzekļu ražošanas un biznesa attīstībā [2]. Veidosim industriālos parkus [3], un attīstīstīsim Brīvostu par ražošanas, ne tikai transporta un loģistikas centru. Investīciju piesaistei izveidosim profesionālu Rīgas domes struktūrvienību [4]. Lielajiem investoriem nodrošināsim “zaļo paklāju” [5] lēmumu izskatīšanā, un visiem uzņēmumiem – draudzīgāku administratīvo vidi [6]. Rīgas stipendijas un izglītības sistēma kopumā veicinās modernai ražošanas nepieciešamo darbinieku sagatavošanu [7].
 

IZCILA IZGLĪTĪBA

Tāpat kā Ziemeļeiropā, arī Rīgā cilvēku pārticības pamatā jābūt izglītībai [8]. Skolotāji būs īpaši cienīta profesija. Cilvēki turpinās mācīties visu mūžu un labas skolas Rīgā motivēs cilvēkus atgriezties Latvijā.

Lai to panāktu, mēs astoņos gados divkāršosim pilsētas budžetu izglītībai, pirmkārt, palielinot atalgojumu. Visiem bērniem būs pieejamas mācību grāmatas [9], un daudziem – brīvpusdienas [10].

Sadarbībā ar Ziemeļvalstīm attīstīsim skolotāju meistarības programmas. Pirmsskolas izglītībā nauda sekos bērnam – pašvaldības un privātos bērnudārzus finansēsim vienlīdzīgi [11]. Visiem bērniem būs iespēja apgūt latviešu valodu kā dzimto valodu.
 

DROŠS MĀJOKLIS

Rīgā ir jāatjauno tūkstošiem namu, lai samazinātu siltuma rēķinus un paildzinātu to mūžu. Mēs sāksim ar 50 miljonu eiro lielu Mājokļu fondu, kas ļaus 4 gados finansēt 500 māju nosiltināšanu [12]. Tas palīdzēs, pirmkārt, tiem cilvēkiem, kas paši būs gatavi sadarboties savu mājvietu uzlabošanai [13].

Mēs likvidēsim dzīvokļu rindu, atjaunojot pārcelšanās pabalstus, nevis būvējot nesamērīgi dārgus dzīvokļus, un sniegsim atbalstu pirmajam mājoklim jaunajām ģimenēm.

Reorganizēsim "Rīgas namu pārvaldnieks" un nodrošināsim sertificētu namu apsaimniekotāju brīvu konkurenci. Norēķini par siltumu notiks tieši starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, labticīgie maksātāji tiks tiesiski aizsargāti.

Visās apkaimēs būs visiem iedzīvotājiem pieejama sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra [14]. Drošības jomā prioritāte būs pārkāpumu novēršana ar iedzīvotāju iesaisti un līdzdarbību [15]. Iedzīvotāji sadarbosies mājas, pagalma un apkaimes pašpārvaldē, lems par apkaimju attīstību un budžetiem [16].


SOCIĀLĀ DROŠĪBA

Nodrošināsim sabiedriskā transporta brīvbiļetes senioriem un skolēniem. Bez tam, daļu no šīs brīvbiļetes vērtības varēs izlietot citām vajadzībām - mājoklim, veselībai, kultūrai vai pusdienām [17].

Sociālo atbalstu sniegsim tieši tiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, nevis necaurredzamās dotācijās uzņēmumiem. Arī sociālajos paklapojumos Rīgas nauda sekos cilvēkam un konkrētā pakalpojuma sniedzēju cilvēki izvēlēsies paši.

Moderns sociālais dienests pabalstus piešķirs tā, lai darbaspējīgiem cilvēkim atmaksātos strādāt, nevis saņemt pabalstus, bet sociālās drošības tīkls “nepazaudēs” nevienu.

Jauniešu nodarbinātībai pašvaldība līdzfinansēs vasaras prakses un pirmās darbavietas programmas, bet senioriem – aktīvo vecumdienu projektus.
 

SATIKSME BEZ BEDRĒM

Jauno Rīgas ceļu fondu veidos valsts un pašvaldības budžeta piešķīrumi, kā arī ieņēmumi par auto novietošanu pilsētas centrā [18]. Tas ļaus garantēt ielu kvalitāti un radikāli samazināt bedru dēļ radušos zaudējumus.

Satiksmes organizācijā pirmajā vietā būs gājēji, divriteņi un tramvaji, uz darbu būs ērtāk un lētāk braukt ar sabiedrisko transportu, nevis auto. Mēs ieviesīsim stundas biļeti sabiedriskajā transportā, iekārtosim 50 kilometrus jaunu veloceliņu un 50 jaunas drošas velonovietnes. Daudz plašāk izvietosim “zaļās bultas” - pastāvīgus labos pagriezienus krustojumos, bet moderna luksoforu vadības sistēma operatīvi reaģēs uz pārmaiņām satiksmes plūsmās.
 

RADOŠA PILSĒTA

Rīga - atvērta un radoša pilsēta piesaistīs jaunus un radošus cilvēkus. Tā vienmēr būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Līdz Latvijas simtgadei Rīgā būs jauna koncertzāle, Laikmetīgās mākslas muzejs [19] un paplašināta Mežaparka estrāde. Pilsēta atbalstīs radošos kvartālus un centrus. Ik vasaru notiks Rīgas festivāls - vērienīgs Ziemeļeiropas līmeņa kultūras pasākums. Pensionāriem un skolēniem būs kultūrpases [20]. Pilsētvidē mēs nostiprināsim Rīgas un Latvijas nacionālo un vēsturisko identitāti [21].
 

RĪGA PIEDER LATVIJAI

Kā nacionālas Eiropas valsts galvaspilsētai Rīgai ir jāstiprina pilsoniskā identitāte, latviešu valoda un kultūra kā tās pamats. Latviešu valodā varēs runāt visi un visur.

Visu Rīgas iestāžu darbinieki pārzinās un respektēs Latvijas konstitucionālos pamatus, vēsturi, labas pārvaldības principus [22]. Rīga cieši sadarbosies ar valdību un atbildīgi piedalīsies Latvijas pašvaldību savienības darbā. Rīga aktīvi iekļausies Ziemeļeiropas sadarbības tīklos un tās postpadomju identitātes paliekas aizstās dinamiskas Ziemeļeiropas metropoles reputācija.

Rīgas piederēs Latvijai arī saimnieciski – skolas, bērnudārzi un slimnīcas iepirks veselīgu, svaigu vietējo pārtiku, pilsētas transportā nākotnē lietos Latvijā ražotus transportlīdzekļus un degvielu, bet Rīgas ūdenssaimniecība būs savienota ar Pierīgu. Pilsētas ielās notiks ne tikai Rīgas, bet arī Latvijas pilsētu un novadu svētki.
 

LABA PĀRVALDĪBA

Ierēdņu atalgojums būs atkarīgs no viņu darba rezultātiem un klientu apkalpošanas kvalitātes [23]. Pretkorupcija kā sistēma, centralizēti pārraudzīti publiskie iepirkumi, caurskatāmi budžeti un pārvaldes procesi, atalgojuma principi. Pilsētas uzņēmumus un iestādes vairs nevadīs deputāti, kuri pašlaik paši “strādā” un paši sevi uzrauga. Pilsētas budžets būs līdzsvarots un nepalielinās parādu nastu nākamajām paaudzēm.

Veicinot e-pakalpojumus, pilsētas iestādes uz e-iesniegumiem atbildēs ātrāk nekā uz parastajiem. Visi jautājumi tiks publiski atbildēti e-vidē, izmantosim sociālos tīklus un iedzīvotāju līdzdalības platformas. Kopā ar rīdziniekiem veidosim Jauno Rīgu.

__________________________________________________________
1. Ražošanas īpatsvars Rīgas ekonomikā ir jādivkāršo no 8% pašlaik līdz vismaz 16%.
2. Attīstīsim 10 industriālos parkus, tehnoloģiskos centrus, biznesa ligzdas un satiksmes infrastruktūru.
3. Piem., ražošanas ārpilsēta Šķirotavas/Granīta ielas rajonā ar nodrošinātu infrastruktūru ražošanas uzņēmumu darbības ātrai uzsākšanai.
4. Sadarbībā ar LIAA un ārvalstu investoru padomi, integrēts pilsētas marketings.
5. Prioritāte investoriem, kas rada labi atalgotas darbavietas, nevis nodarbina daudz lēta darbaspēka.
6. Konsekventi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, izmantojot Pasaules Bankas Doing Business metodiku.
7. Rīgas stipendijas (kopā ar LV un darbadevējiem) darbinieku ātrai sagatavošanai investoriem nepieciešamām profesijām un prasmēm.
8. No 70 mln LVL līdz 200 mln EUR gadā.
9. Pilsētas organizēs mācību grāmatu iepirkšanu vairumtirdzniecībā un pāreju uz e-grāmatām, četros gados – bezmaksas mācību grāmatas visiem.
10. Brīvpusdienas visu mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, visiem bērniem - iespēja transporta brīvbiļetes “konvertēt” brīvpusdienās.
11. Katram bērnam uz jebkuru bērnudārzu “seko” aptuveni 200 EUR, ja summā tiek iekļautas patiesās ēku nolietojuma izmaksas.
12. Finansējums pēc “rotācijas” principa – no ietaupījumiem par siltumenerģiju nosiltinātajās mājās tiek finansēta nākošo māju siltināšana. Fondu veidos ES, valsts, pašvaldību un pensiju fondu līdzekļi.
13. Piem., pilsēta līdzfinansēs ēku energoauditu, tipveida projektus renovācijai, sniegs nodokļa atlaides renovētajiem īpašumiem.
14. No visiem iedzīvotājiem pieejamiem skolu sporta laukumiem un peldbaseiniem līdz vingrošanas rīkiem namu pagalmos.
15. Piem., vecāku patruļas un kaimiņu sardzes iniciatīvas.
16. Noteikta pilsētas budžeta daļa tiks atvēlēta projektiem apkaimēs, kurus izvēlēsies paši apkaimes iedzīvotāji.
17. Piemērām, seniori varēs izmantot pusi brīvbiļetes vērtības braucieniem un pusi – mājokļa maksājumiem, bet skolēni – pusdienām un pulciņiem. To tehnoloģiski nodrošinās jau esošā e-talonu sistēma.
18. Ceļu fonda budžets – vismaz 20 miljoni eiro gadā.
19. Rekonstruējot Kongresu namu par koncertzāli un rekonstruējot piemērotu ēku par Laikmetīgās mākslas muzeju.
20. Pilsētas līdzfinansējums (izmantojot e-talonu) kultūras pasākumu apmeklēšanai.
21. Piem., piemineklis izcilajam latviešu demokrātam Konstantīnam Čakstem.
22. Civilzinību pārbaude visiem Rīgas iestāžu darbiniekiem.
23. Darba efektivitāte (rezultāts par katru ieguldīto eiro) palielināsies vismaz par 20 procentiem divu gadu laikā.