Kongresa "Iespēju Latvija" rezolūcija

Partijas VIENOTĪBA kongresa rezolūcija
Rīgā, 2012. gada 1. decembrī

Iespēju Latvija

VIENOTĪBA ir sociāli atbildīga, labēji centriska partija, kuras galvenie mērķi ir stabila ekonomikas izaugsme, tautas ataudze un saliedēta sabiedrība. VIENOTĪBAS mērķis ir iespēju Latvija – sabiedrība, kurā ikvienam ir iespēja piepildīt savu sapni un nodzīvot cilvēka cienīgu mūžu.

Mēs uzsveram ikviena cilvēka atbildību par savām izvēlēm - mācīties, strādāt, dzīvot veselīgi, veidot uzkrājumus vecumdienām, veidot un atbalstīt savu ģimeni. Mēs apzināmies savu pienākumu veidot Latviju par valsti, kurā cilvēki nenonāk nabadzībā un sociālā atstumtībā. Mēs apzināmies savu un valsts pienākumu nodrošināt visiem Latvijas cilvēkiem iespējas - iespēju saņemt labu izglītību, iespēju iemācīties jaunu arodu, iespēju savienot darba un ģimenes dzīvi, iespēju saņemt veselības aprūpi, iespēju uzsākt savu biznesu. Šīm iespējām ir jābūt vienlīdzīgām, neatkarīgi no cilvēku sociālā statusa, tautības, dzimuma vai vecuma. Tāpēc jau tuvākajā laikā mums ir jāpievēršas svarīgākajiem cilvēka drošumspējas jautājumiem.

Mēs piedāvāsim pragmatiskus risinājumus ekonomiskās, sociālās un nacionālās saliedētības veicināšanai.

Lai pārvarētu “nabadzības slazdu”, mēs rosināsim pilnveidot algu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pabalstu politiku tā, lai ienākumu nevienlīdzība mazinātos un labāk atmaksātos strādāt, nevis saņemt pabalstus. Šai nolūkā:
- ik gadu būtiski jāpalielina minimālā alga,
- jāveic regulāra algu palielināšana sabiedriskajā sektorā, īpašu uzmanību pievēršot mazo algu celšanai,
- progresīvi jāpalielina ar nodokli neapliekamie ienākumi,
- sociālie pabalsti jāsaista ar cilvēku reālo ienākumu līmeni un konkrētajām vajadzībām.

Lai kāpinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju, produktivitāti un nodrošinātu labklājības pieaugumu, mēs atbalstīsim ekonomiski pamatotas un pārdomātas izglītības reformas ar mērķi celt izglītības kvalitāti un nodrošināt Latvijas izglītības sistēmas piedāvājuma atbilstību darba tirgus prasībām.

Tautas ataudzes nodrošināšanai mēs turpināsim tādu bērnu un ģimenes atbalsta politiku, kuras centrā ir strādājošie vecāki, kuri savieno darbu ar bērnu audzināšanu:
- gan stimulējot pašvaldības nodrošināt visiem bērniem vietu pirmsskolas izglītības iestādēs,
- gan pārveidojot ģimenes valsts pabalstu par labu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.

Lai panāktu cilvēka cienīgas un aktīvas vecumdienas, mēs nodrošināsim pensiju indeksāciju ne vēlāk kā 2014.gadā.

Vienlaikus mēs aicinām visus apzināties, ka palielināt pensijas un jebkuras citas sociālās drošības garantijas ir iespējams tikai tieši proporcionāli samaksāto nodokļu apjomam. Ēnu ekonomika, aplokšņu algu izmaksāšana vistiešākajā veidā ietekmē gan pensiju lielumu šodien un nākotnē, gan godīgu konkurenci un ekonomikas attīstību. Jo ātrāk mēs uzlabosim nodokļu iekasēšanu, jo ātrāk varēsim palielināt pensijas.

Iespēju Latvijai nepieciešami labi ceļi, kas savieno visus attīstības centrus. Šis ir ļoti svarīgs un kapitālietilpīgs uzdevums, tāpēc nodrošināsim stabilu un prognozējamu ceļu finansējuma palielināšanu.

Ir jāveido sistēma, kurā pensiju kapitāls tiek ieguldīts pārskatāmos un drošos valsts infrastruktūras attīstības ilgtermiņa projektos. Latvijas iedzīvotāju naudai jāstrādā Latvijā!


VIENOTĪBA latviskas Latvijas nākotni redz vienotas Eiropas virzošajā kodolā. Tajā mūsu valsts būs drošāka, bagātāka un ietekmīgāka. Ceļā uz eirozonu mēs esam daudz uzmanības pievērsuši lielajam valsts attīstības ietvaram, makroekonomiskajai stabilitātei, Eiropas fondu miljardiem. Eirozona ir līdzeklis attīstības un drošības sasniegšanai. Tāpēc šobrīd ir laiks vairāk pievērsties iespējām, ko šis lielais ietvars var nodrošināt Latvijas cilvēkiem.

Mūsu mērķis ir radīt pilnvērtīgu iespēju Latviju – izglītības, darba, veselības, ģimenes un nodrošinātu vecumdienu iespēju Latviju ikvienam cilvēkam.

 

Aptauja
Kam jābūt Laimdotas Straujumas vadītās valdības prioritātei?
Veselības aprūpes pieejamībai (24%) Balsot
Izglītības sistēmas uzlabošanai (29%) Balsot
Uzņēmējdarbības vides sakārtošanai (25%) Balsot
Bezdeficīta budžetam (6%) Balsot
Nodarbinātībai un jaunu darba vietu radīšanai (10%) Balsot
ES fondu programmu sagatavošanai un uzsākšanai (5%) Balsot
23
APR
Finanšu ministrs tiekas ar “Moody`s” kredītreitingu aģentūras eksperti
24
APR
Finanšu ministrs piedalās Saeimas Eiropas lietu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kurā paredzēts saskaņot Latvijas Stabilitātes programmu 2014.-2017. gadam
24
APR
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere viesojas Liepājā
25
APR
11:30 EP deputāte Inese Vaidere piedalās Rūjienas grāmatu svētkos (Rūjienas kultūras namā).