28
JŪL
12:00 Ministru prezidenta p.i. satiksmes ministrs vada Ministru kabineta sēdi (MK, Zaļā zāle)
03
AUG
03.08. - 09.08. finanšu ministrs aizvieto Ministru prezidenti, kura atrodas ikgadējā atvaļinājumā