Aptauja
Kuri Latvijas prezidentūras ES 2015 mērķi, Jūsuprāt, ir būtiskākie?
Finanšu stabilitāte (48%) Balsot
ES izaugsme (9%) Balsot
Nodarbinātība (25%) Balsot
Digitālā dienaskārtība (8%) Balsot
ES globālās lomas stiprināšana (9%) Balsot
19
JŪN
14:00 Ministru prezidente vada Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdi (MK, Ministru prezidentu zāle)