Dombrovska plāns stabilai Latvijas attīstībai

"RAŽOŠANA, DARBS, IZGLĪTĪBA"
Valda Dombrovska plāns stabilai Latvijas attīstībai

Get the Flash Player to see this player.

 

Dombrovska attīstības plāna audio ieraksts 


Mērķis: stabila attīstība - ceļš uz labklājīgu Latviju

Trīs gadu laikā:
panākt zemāko bezdarba līmeni Baltijā – ne vairāk kā 7%;
* izveidot ražošanas attīstībai un investīcijām labākos apstākļus Baltijas valstīs, ieguldot ražošanas attīstībā ne mazāk kā 2 miljardus latu;
* kāpināt Latvijas starptautisko konkurētspēju, palielinot eksporta apjomu par 50%;
* uzlabot valsts pārvaldību, sasniedzot ES valstu vidējos efektivitātes rādītājus;
* panākt izglītības sistēmas pielāgotību ražošanas attīstības vajadzībām.
Stabilas attīstības risinājumi palīdzēs:
* nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar darbu un celt viņu atalgojuma līmeni;
* stimulēt emigrējušos iedzīvotājus atgriezties mājās;
* nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju cienīgām vecumdienām;
* samazināt birokrātiskās procedūras iedzīvotāju un uzņēmēju attiecībās ar valsti;
* garantēt Latvijas finansiālo neatkarību.

1. Lai palielinātu darbavietu skaitu un radītu stabilu investīciju vidi: sākt darbaspēka izmaksu samazināšanu - trīs gadu laikā samazinot darbaspēka nodokļus; izstrādāt elastīgu nodokļu stimulu mērķprogrammu uzņēmējiem, kuri investējuši jaunu darba vietu radīšanā; lai motivētu pašvaldības piesaistīt uzņēmumus un veidot jaunas darba vietas, uzsākt pievilcīgu nodokļu stimulu paketes izstrādi pašvaldībām par katru reģionā piesaistīto jauno ražotni; nodrošināt stabilu nodokļu sistēmu, neceļot nodokļus; saglabāt nemainīgu piešķirto nodokļu atvieglojumu apjomu.

2. Lai stimulētu ražotņu veidošanos reģionos, līdzīgi kā Vācijā un Somijā: 2012. gadā izveidot attīstības banku ražošanas atbalstam, lai stimulētu investīcijas ražošanas attīstībai, izsniegtu ilgtermiņa un zemu procentu kredītus līdz 520 miljoniem latu no valsts un ES fondiem; trīs gadu laikā divkāršot valsts izsniegto eksporta kredītu apjomu; izveidot valsts mērķprogrammu 120 miljonu latu apjomā - “Publiskā infrastruktūra ražošanas attīstībai” (t.sk., reģionu industriālo un loģistikas parku infrastruktūrai) - pievadceļu, elektrības pieslēgumu, ūdens un kanalizācijas, u.c. publiskās infrastruktūras izveidei; mūsu zemniekiem - panākt taisnīgāku ES līdzekļu sadali, tiešmaksājumu apjomu no ES fondiem palielinot līdz 200 eiro uz hektāru.

3. Lai tiktu radīti jauni uzņēmumi, izveidot “Uzņēmīguma programmu”, kura ietvertu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniem uzņēmējiem, panākot uzņēmumu skaita pieaugumu par 20 tūkstošiem 3 gadu laikā: sākt atbalsta finansējuma izsniegšanu jauniem uzņēmējiem, tam kopā paredzot līdz 10 miljoniem latu; nodrošināt vieglu kredīta saņemšanu no attīstības bankas, izsniedzot aizdevumus biznesa uzsācējiem līdz 60 miljoniem latu.

4. Lai palielinātu Latvijas ražojumu konkurētspēju ārzemēs: izstrādāt Latvijas uzņēmumu eksporta vizīšu atbalsta programmu, novirzot ES fondu līdzekļus 10 miljonus latu Latvijas preču un pakalpojumu popularizēšanas pasākumiem ārējos tirgos.

5. Lai ierēdniecība kalpotu ražošanas attīstībai, ražotājiem nepieciešamos ierēdņus un pakalpojumus katrā reģionā koncentrēt vienotos centros: nodrošināt, ka ierēdņiem nav tiesību pieprasīt no iedzīvotāja ziņas un dokumentus, kuri jau atrodas kādas valsts iestādes datu bāzē; panākt, lai visas izziņas, atļaujas un atbildes no valsts iestādēm būtu saņemamas elektroniskā veidā, ja to vēlas iedzīvotājs vai uzņēmējs; ieviest elektronisku autentifikācijas sistēmu sadarbībai ar valsti internetā; panākt ierēdņu skaita samazināšanu atbilstoši ES valstu vidējam līmenim – 8% no valsts iedzīvotāju skaita, izveidojot mazu, profesionālu valsts pārvaldi.

6. Lai garantētu valsts finansiālo stabilitāti un finanšu resursu pieejamību ražotājiem un nepieļautu krīzes atkārtošanos nākotnē: pieņemt fiskālās disciplīnas likumu, lai ar likuma spēku paredzētu veidot uzkrājumus izaugsmes gados līdzīgi kā Igaunijā; 2014. gadā pievienoties Eiro valūtas zonai kā Igaunija.

7. Lai nezaudētu nevienu darba spējīgu iedzīvotāju, nodrošināt darba devējiem sociālās apdrošināšanas nodokļa atlaides pirmajā gadā: dodot jaunietim pirmo darba vietu; nodarbinot ilgstošo bezdarbnieku; piešķirot darba vietu cilvēkam ar īpašām vajadzībām.

8. Lai palielinātu jauno ģimeņu darba spēju: strādājošo vecāku bērniem nodrošināt bērnudārzu no 2 gadu vecuma; atbilstoši budžeta iespējām palielināt nodokļu atlaides par apgādājamajiem; izveidot elastīgus noteikumus jauno vecāku nepilna laika nodarbinātībai.

9. Lai uzlabotu jauniešu darba spējas, nodrošināt profesionālās izglītības un darba tirgus ciešu savstarpējo sasaisti: modernizēt profesionālās izglītības iestādes, izveidot profesionālās izglītības centrus visās svarīgākajās ražošanas nozarēs; novirzīt profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijai ne mazāk kā 30 miljonus latu ES fondu līdzekļu; nodrošināt tiešu ražotāju iesaisti arodskolu pārvaldībā, profesionālās orientācijas programmu izstrādē un prakses vietu izveidē.

10. Lai uzlabotu valsts uzņēmumu pārvaldību: trīs gadu laikā sasniegt vidējos ES valstu efektivitātes rādītājus valsts uzņēmumiem; paaugstināt Latvijas valsts uzņēmumu kapitāla atdeves līmeni atbilstoši ES valstu vidējiem rādītājiem, trīs gadu laikā palielinot ieskaitījumus valsts budžetā par 150 miljoniem latu.

11. Lai nodrošinātu Latvijas izaugsmei un darba ņēmēju konkurētspējai nepieciešamo izglītotības līmeni, veikt mācību satura un metožu reformu, (vadoties no pasaules, īpaši Somijas, pieredzes), palielināt skolu autonomiju un atbildību par mācību programmas īstenošanu un finansējuma izlietojumu; turpināt pilnveidot principu “nauda seko skolēnam”; panākt ciešu izglītības sasaisti ar darba tirgu, no 2013. gada ieviest obligātu vidējo izglītību, tostarp 60% jauniešu sniedzot vidējo profesionālo izglītību valsts attīstībai nepieciešamās nozarēs ciešā sadarbībā ar darba devējiem; uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, nodrošināt pilnīgu valsts budžeta finansējumu klātienes studentiem ražošanas attīstībai svarīgajās specialitātēs, sekmēt zinātnes sasniegumu un inovāciju pārnesi tautsaimniecībā.

 

Aptauja
Kam jābūt Laimdotas Straujumas vadītās valdības prioritātei?
Veselības aprūpes pieejamībai (24%) Balsot
Izglītības sistēmas uzlabošanai (28%) Balsot
Uzņēmējdarbības vides sakārtošanai (26%) Balsot
Bezdeficīta budžetam (6%) Balsot
Nodarbinātībai un jaunu darba vietu radīšanai (10%) Balsot
ES fondu programmu sagatavošanai un uzsākšanai (5%) Balsot
21
APR
Otrās Lieldienas
23
APR
Finanšu ministrs tiekas ar “Moody`s” kredītreitingu aģentūras eksperti
24
APR
Finanšu ministrs piedalās Saeimas Eiropas lietu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kurā paredzēts saskaņot Latvijas Stabilitātes programmu 2014.-2017. gadam
01
MAI
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Darba svētki