Skip to main content

500 skolēnu un pedagogu pulcēsies konferencē „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!”

Piektdien, 27. aprīlī, augstskolas „Turība” zālē notiks kustības „Draudzīga skola” un projekta NetSafe Latvia konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!”, kas pulcēs ap 500 skolēnu un pedagogu no visas Latvijas.

Konferencē dalībnieki iepazīsies ar jaunu konfliktu risināšanas metodi un projektu „Drosme draudzēties”, ko piedāvā nodibinājums „Centrs Dardedze”. Tāpat viņi varēs apgūt zināšanas un rīcības modeļus iecietības un tolerances veicināšanai, uzzināt vairāk par sociālo tīklu fenomenu un būtiskākajiem drošības apsvērumiem darbībai tajos, kā arī iepazīties ar aktīvāko kustības „Draudzīga skola” mācību iestāžu pieredzi konfliktu risināšanā, kolektīva saliedēšanā un draudzīgas vides veidošanā skolā.

Tāpat konferences gaitā skolēni un pedagogi varēs nostiprināt zināšanas un dot ieguldījumu kustības tālākajā attīstībā, strādājot darba grupās, bet pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.

Atgādinām, ka „Draudzīga skola” ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) iniciēta brīvprātīga kustība, kurā iesaistās vispārizglītojošās skolas, kam nav vienaldzīgas skolēnu un skolēnu – skolotāju savstarpējās attiecības un mikrovide mācību iestādē. Kustības misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. „Draudzīgas skolas” ietvaros VBTAI kopā ar kustības partneriem strādā, lai skolās uzlabotu skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību, kā arī pilnveidotu regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās. Pašlaik kustībā „Draudzīga skola” ir iesaistījušās jau vairāk nekā 150 skolas no visas Latvijas.

Konference sāksies 27. aprīlī plkst. 10:30, augstskolas „Turība” zālē Rīgā, Graudu ielā 68.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu