Skip to main content

Allija Dubova: sniegsim drošību par rītdienu

Es pārstāvu uzņēmējus – darba devējus, jo vadu Latvijas–Vācijas uzņēmumus „Berling” un „KKR”, kuros ražo bērnu mīkstās rotaļlietas un lelles, kā arī bērnu un pieaugušo apģērbus. Uzņēmējdarbību esmu iepazinusi no visiem aspektiem, jo darbu uzņēmumā sāku kā ceha vadītāja, tādēļ ļoti labi pārzinu tās lietas, ar kurām ikdienā jāsastopas gan uzņēmējiem, gan darba ņēmējiem. Kā darba devējs pārraugu 150 darbinieku un esmu arī saņēmusi Jelgavas pašvaldības goda rakstu par uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbvietu radīšanu.

Esmu pārliecināta, ka Jelgavas iedzīvotājiem nepieciešama stabilitāte un drošība par rītdienu, tādēļ esmu gatava aktīvi darboties uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, atbalstot jaunu darbvietu radīšanu. Jāsekmē arī valsts ekonomikas izaugsme, jo jārada ne tikai vairāk darbvietu, bet jānodrošina arī kvalificēts darbaspēks un konkurētspējīgs atalgojums darbiniekiem.

Mani uztrauc, ka bankrotē vai lielas finanšu grūtības cieš uzņēmumi ar daudzu gadu pieredzi. Tā kā nav domāts par atbalsta instrumentiem, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem, tiek zaudētas darbvietas un nodokļu ieņēmumi. Valsts šobrīd atbalsta jaunu uzņēmumu veidošanu, un tas, protams, nav slikti, bet pārāk maz tiek darīts, lai palīdzētu esošajiem uzņēmumiem izdzīvot. Tā vietā atkal dzirdam tikai par kārtējo tarifu un nodokļu kāpumu, lai gan šobrīd uzņēmējiem jau tā ir pārāk liels nodokļu slogs. Tas ietekmē budžeta līdzekļu apmēru sociālajai jomai – nepietiek naudas pensijām, skolotāju, mediķu un policistu algām, iedzīvotājiem paliek nenomaksāti rēķini un draud pat izlikšana no vienīgās dzīvesvietas.

Pašvaldībai aktīvi jāiesaistās uzņēmējdarbības atbalstīšanā, taču ir jārisina vēl vairāki jautājumi, kas nodrošinās iedzīvotājiem stabilitāti un pozitīvas emocijas, raugoties nākotnē. Strādājot sieviešu kolektīvā, ikdienā saskaros ar viņu problēmām, piemēram, rindām uz vietām pašvaldību bērnudārzos un sabiedriskā transporta kustības nepārdomāto grafiku, un arī šajās jomās nepieciešams steidzams risinājums.
 

Dalies ar ziņu