Skip to main content

Apstiprina grozījumus likumā par UIN

Otrdien, 30. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN).
 

Izdevumu par transportlīdzekļa izmantošanu atzīšana saimnieciskās darbības izdevumos:

Tā kā ar 2011. gadu tiks ieviests uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, kas pēc būtības apvienos gan UIN, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu par transporta līdzekļa izmantošanu ar saimniecisko darbību nesaistītām darbībām (t.sk. privātajam patēriņam), tad grozījumi paredz, ka apliekamā ienākuma korekcija par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nebūs jāveic par izdevumiem, kas būs radušies saistībā ar vieglo pasažieru transporta līdzekli, par kuru nomaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
 

Regulējums nodokļa atlaidei:

Lai veicinātu ekonomikas ātrāku atveseļošanu, Latvijai ir nepieciešams veicināt ražošanas paplašināšanos, paredzot UIN atlaides lielajām investīcijām. Grozījumi paredz lielo investīciju summu noteikt 5 miljonu latu un vairāk apmērā. Tiesības uz nodokļa atlaidi būs nodokļa maksātājiem, kuri būs veikuši ieguldījumus atbalstāmās prioritārās nozarēs.

Grozījumi paredz, ka nodokļa atlaides apmērs būs atkarīgs no veikto investīciju apmēra. Ja kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas būs līdz 35 miljoniem latu, tad nodokļa atlaide būs 25% apmērā, bet, ja kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniegs 35 miljonus latu, tad par pārsnieguma summu piemēros nodokļa atlaidi 15 % apmērā.
 

Ziedojumi:

Ņemot vērā to, ka Latvijā tiek nodrošināts sabiedriskā labuma organizāciju darbības monitorings un tām Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ir noteikti vairāki ierobežojumi, savukārt ziedojumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu nevalstiskajām organizācijām pašlaik ierobežojumi nepastāv, likumprojekts, lai novērstu izvairīšanos no nodokļiem, paredz noteikt ziedojumu saņēmējiem – ES dalībvalstu un EEZ valstu nevalstiskajām organizācijām – līdzīgus ierobežojumus, kādi ir noteikti Latvijas sabiedriskā labuma organizācijām.

Grozījumi, kas attiecas uz budžeta finansētām institūcijām:

Lai novērstu situāciju, ka valsts dibinātas augstskolas ar UIN apliekamajā ienākumā iekļauj arī ienākumus, kas saņemti no valsts budžeta finansējuma, likumprojekta normas nosaka, ka no valsts budžeta saņemtie ieņēmumi un ar tiem saistītie izdevumi jānodala no citiem ieņēmumiem un izdevumiem.

Darījumi ar saistītām personām:

Lai nodrošinātu, ka darījumos ar saistītām personām apliekamā ienākuma korekcijas var veikt ne tikai darījuma partneris, kurš palielina ar UIN apliekamo ienākumu par summu, par kādu darījuma cena atšķiras no tirgus cenas, grozījumi paredz, ka situācijā, ja viens šāda darījuma partneris būs veicis apliekamā ienākuma palielinošu korekciju, tad otram partnerim būs tiesības veikt atbilstošu apliekamā ienākumu korekciju, samazinot to par attiecīgu darījuma summas apmēru. Likumprojektā paredzēts, ka šo normu varēs piemērot tikai tad, ja darījumu partneris būs ES dalībvalsts vai tādas EEZ valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, pie nosacījuma ka šī konvencija ir stājusies spēkā.
 

Par likumprojektu vēl lems Saeima. Likumprojektu skatīt MK mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu