Skip to main content

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs atvadu vizītē uzņem Ungārijas vēstnieku

31. jūlijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Ungārijas vēstnieku Latvijā Gāboru Dobokaju (Gábor Dobokay), kurš pie ministra bija ieradies atvadu vizītē saistībā ar savas kadences noslēgumu Latvijā.

Ārlietu ministrs izteica pateicību vēstniekam par personīgo ieguldījumu Latvijas un Ungārijas divpusējo attiecību stiprināšanā. Sarunā tika atzinīgi novērtēta abu valstu sadarbība divpusējā līmenī, Eiropas Savienībā (ES), starptautisko organizāciju ietvaros un reģionālajos formātos – Baltijas valstu un Višegradas valstu, kā arī Baltijas, Ziemeļvalstu un Višegradas valstu grupu ietvaros.

Vēstnieka G. Dobokaja kadences laikā Ungārija bija prezidējošā valsts gan ES Padomē, gan Višegradas valstu grupā. Šajā kontekstā vēstnieks ir īpaši sekmējis Ungārijas prezidentūras ES Padomē pieredzes nodošanu Latvijai un reģionālo formātu sadarbības attīstīšanu, organizējot dažāda līmeņa tikšanās un seminārus.

Sarunas laikā abas puses bija vienisprātis, ka valstu veiksmīgā sadarbība turpinās attīstīties Latvijas prezidentūras ES perspektīvā. E. Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta viedokļu apmaiņā ar Ungārijas pusi Austrumu Partnerības, Centrālāzijas un makroreģionālo stratēģiju jautājumos, īpaši ņemot vērā Latvijas pieredzi ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Ungārijas iesaisti ES stratēģijas Donavas reģionam darbībā.

Gābors Dobokajs bija Ungārijas vēstnieks Latvijas Republikā kopš 2011. gada janvāra.

Papildus informācija:
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: 371 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu