Skip to main content

Atbalstu reģionālai mobilitātei nākamgad plānots īstenot divos Latvijas reģionos

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) no nākamā gada plāno ieviest reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumu, lai atbalstītu bezdarbniekus, kuri ir gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā.

„Reģionālā mobilitāte ir darbaspēka pārvietošanās valsts iekšienē, nevis projām no Latvijas, bet uz darbu citā apdzīvotā vietā, kur ir pieprasījums pēc attiecīgām prasmēm un spējām. Tas nenozīmē pilnīgu pārcelšanos, bet var izpausties kā braukšana uz darbu un atgriešanās mājās. Tādējādi bezdarbniekiem piedāvās iespēju, lai viņi no savas dzīves vietas varētu nokļūt līdz darba vietai, kas bez atbalsta saņemšanas nebūtu izdevīgi vai būtu pat neiespējami,” uzsver LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.

Lai pasākums uzsāktu darbību 2013. gadā, sākotnēji pilotprojekta veidā, šobrīd LM strādā pie grozījumiem normatīvajos aktos. Tos līdz gada beigām paredzēts apstiprināt valdībā.

Pilotprojekta ieviešanas sākotnējā fāzē atbalsts paredzēts līdz 300 bezdarbniekiem 2 reģionos, viens no tiem ir Latgale, par otru vēl šobrīd notiek diskusijas. Plānots, ka pasākumu pakāpeniski ieviesīs arī citos reģionos. Rīgas pilsēta un Rīgas reģions nav atbalstāmās teritorijas, izņemot gadījumus, kad darba devējs/investors plāno izveidot vairāk kā 25 darba vietas un šo vakanču aizpildīšanai izmanto iespēju aizpildīt tās ar NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Atbalstu varēs saņemt NVA reģistrēts bezdarbnieks, kurš ir gatavs pieņemt darbu, kas atrodas ne mazāk kā 20 km no deklarētās dzīvesvietas, ja viņš vismaz 6 mēnešus ir reģistrēts kā bezdarbnieks vai arī ilgstoši (ilgāk par gadu) nevar atrast darbu.

Pilotprojekta sākotnējā fāzē darba vietas, uz kurām dosies bezdarbnieki no atbalstītajiem reģioniem varēs būt kā turpat reģionā, tā arī citos reģionos, izņemot Rīgas reģionu.

Darbinieka darba algai pārbaudes termiņa laikā būs jābūt vismaz minimālās darba algas apmērā, bet ne lielākai par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. Sezonālie darbi netiks atbalstīti.

Plānots, ka atbalstu sniegs pirmos četrus mēnešus no darba uzsākšanas un tā apjoms būs līdz Ls 280, bet ne vairāk kā Ls 70 mēnesī. Minētos līdzekļus bezdarbnieks varēs izmantot transporta un īres izdevumu segšanai. Uz šādu atbalstu bezdarbnieks varēs pretendēt ne biežāk kā reizi 3 gados, kopš iepriekšējā atbalsta saņemšanas brīža.

LM uzsver, ka šobrīd piedāvātie kritēriji un nosacījumi var tikt precizēti saskaņošanas procesā pirms iesniegšanas Ministru kabinetā. Iespējami nepieciešamais finansējums 2013. gadā ir aptuveni 84 tūkstoši latu no nodarbinātības speciālā budžeta.

Informācija par reģionālās mobilitātes pasākumu pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]v.lv

Dalies ar ziņu