Skip to main content

Cenu atspoguļošana divās valūtās eiro ieviešanas laikā veicinās godīgu cenu politiku

Cenu atspoguļošana divās valūtās – nacionālajā valūtā un eiro – Eiropas vienotas valūtas eiro ieviešanas laikā veicina godīgu cenu pārrēķinu un atvieglo patērētāju pārorientēšanos uz citas naudas lietošanu, liecina Igaunijas pieredze.

Prasība atspoguļot cenas divās valūtās ietverta Igaunijas Ekonomikas lietu un komunikācijas ministrijas noteikumos. Tāpat arī Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā paredzēts gan cenu paralēlās atspoguļošanas periods, gan latu un eiro vienlaicīgās apgrozības periods. Latvijā preču un pakalpojumu cenas būs jānorāda gan latos, gan eiro 3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un 1 gadu pēc eiro ieviešanas dienas (kas plānota 2014. gada 1. janvārī). Cenas eiro tiks noteiktas pēc oficiālā lata un eiro maiņas kursa, strikti ievērojot matemātiskos noapaļošanas principus. Šāda prasība par cenu norādīšanu abās valūtās paredzēta, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību un ierobežotu preču un pakalpojumu cenu spekulatīvu kāpumu.

Savukārt, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku skaidrās naudas norēķinu apriti, pēc eiro ieviešanas Latvijā paredzēta vienu mēnesi ilga divu valūtu – lata un eiro – vienlaicīga lietošana. Šajā periodā par precēm vai pakalpojumiem norēķināties varēs gan latos, gan eiro, un tas nozīmē, ka tirgotājiem būs jāpieņem gan latu, gan eiro banknotes un monētas.

Saskaņā ar pēdējo trīs mēnešu laikā veikto pārbaužu rezultātiem, Igaunijā 72% uzņēmumu ievēro prasību par cenu atspoguļošanu divās valūtās. Igaunijas Patērētāju aizsardzības valde nosodījusi to uzņēmumu attieksmi, kuri neievēro pircēju tiesības redzēt cenas eiro blakus cenām kronās. Igaunijas Patērētāju aizsardzības valde kopš septembra veikusi pārbaudes, lai noteiktu, vai tiek ievērota prasība trīs mēnešus atspoguļot cenas divās valūtās. Ja pirmā mēneša laikā pārkāpumi tika konstatēti 47% gadījumu, tad pēc trīs mēnešiem pārkāpumu skaits samazinājies un tādi konstatēti 28% gadījumu. Tādējādi var secināt, ka ar cenu paralēlo atspoguļošanu saistīto pārkāpumu skaits Igaunijā pakāpeniski samazinās.

Tuvojoties eiro ieviešanas datumam Latvijā, cenu obligātās paralēlās atspoguļošanas procesa kontroli un informēšanu par pārbaužu rezultātiem plānots veikt Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kurš nodrošinās arī patērētāju tiesību aizsardzības kontroli un komunikāciju ar patērētājiem un uzņēmējiem. Savukārt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzraudzīs regulēto sabiedrisko pakalpojumu tarifu izteikšanu eiro, pārliecinoties, lai tarifu noapaļošana tiktu veikta par labu patērētājiem, kā arī informēs plašsaziņas līdzekļus par būtiskāko pakalpojumu tarifiem latos un eiro.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas valdība pieņēmusi lēmumu, realizējot Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmu sasniegt tādu Latvijas tautsaimniecības un finanšu situāciju, ka Latvijas pievienošanās eiro zonai būtu iespējama no 2014. gada 1. janvāra.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

 

Dalies ar ziņu