Skip to main content

Debatē par Igaunijas pieredzi demogrāfiskās situācijas uzlabošanai

Demogrāfisko lietu padomes locekļi trešdien, 26. septembrī, uzklausīja Igaunijas valdības pieredzi, īstenojot valsts politiku demogrāfijai un ģimenes atbalstam, atzīstot kaimiņvalsts paveikto par būtisku, strādājot pie demogrāfijas un valsts budžeta jautājumiem Latvijā.

Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Bērnu un ģimenes departamenta padomniece Hanna Vseviova padomes locekļiem stāstīja par ģimenes valsts atbalsta politiku Igaunijā. Par būtiskāko valsts atbalstu kaimiņvalstī uzskata gan ģimeņu sociālo un materiālo stabilitāti, gan spēju sabalansēt profesionālo un ģimenes dzīvi.

Tāpat Igaunija par prioritāti izvirzījusi vietu nodrošinājumu pirmsskolas izglītības iestādēs – katram bērnam no pusotra gada vecuma ir garantēta vieta bērnudārzā. Kaimiņvalstī nodrošināts bezmaksas izglītības process, tajā iekļaujot arī brīvpusdienas visās klasēs. Vecāku pabalstu izmaksā 19 mēnešus un tā minimālais apjoms ir līdzvērtīgs 195 latiem mēnesī. Īpaši tiek stimulēta otrā, trešā un nākamo bērnu nākšana pasaulē.

Sēdē Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze iepazīstināja ar sagatavoto ziņojumu par migrācijas politiku. Statistika liecina, ka 2012. gadā Latvijā uzturas 60,2 tūkst. ārzemnieku ar derīgām uzturēšanās atļaujām jeb 2,27% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita.

Valdības rīcības plānā paredzēts, ka līdz 2013.gada 30. jūnijam darba grupai jāizstrādā Latvijas imigrācijas koncepcija, tāpēc Demogrāfisko lietu padomē rosināja meklēt atbildes uz jautājumiem par ārvalstnieku ģimenes apvienošanas iespējām, trešo valstu pilsoņu nodarbinātības tiesībām, investoru un pašnodarbināto ieceļošanu Latvijā utt.

Demogrāfisko lietu padomes mērķis ir veicināt vienotas valsts demogrāfiskās politikas izveidi un īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Būtiskākie lēmumi, par ko vienojusies padome iepriekšējās sēdēs, ir sociālo iemaksu pensijas kapitālā dubultošana vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm un citi jautājumi.

Padomes sastāvā ir ekonomikas, labklājības, finanšu, iekšlietu, izglītības un zinātnes, kultūras, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, Saeimas komisiju deputāti, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Stratēģiskās analīzes komisijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un vairākām nevalstiskajām organizācijām.

Audioieraksts no Ministru prezidenta Valda Dombrovska un Igaunijas Sociālo lietu ministrijas pārstāves Hannas Vseviovas tikšanās ar presi pēc Demogrāfisko lietu padomes sēdes pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu