Mūsu cilvēki
Egils Jaksons
Krustpils novada domes deputāts
CV

DZIMIS
1984. gadā

IZGLĪTĪBA
2000 Liepenes pamatskola, pamata izglītība
2004 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komercskola, agrouzņēmuma komercdarbība
2011 Jēkabpils Agrobiznesa koledža, uzņēmējdarbības speciālista kvalifikācija
2013 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmuma vadībā

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA

Krustpils novada domes deputāts
Z/S „Eglaine”, pārvaldnieks

Sazināties

E-pasts: novads@krustpils.lv
Tālr.: 65237635

 

Uzdod jautājumu