Skip to main content

Eiropas Komisija apstiprina Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus māju renovācijas programmā

Šonedēļ Eiropas Komisija (EK) sniegusi pozitīvu atzinumu Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātajiem grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, kas paplašina potenciālo projektu pieteicēju loku.

Ekonomikas ministrija rosināja un EK atbalstījusi turpmāk ERAF līdzfinansējumu piešķirt arī pirmskara ēku renovācijai – t.i., uz atbalstu varēs pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un nodotas ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot), izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Tāpat Eiropas Komisija ir piekritusi atcelt šobrīd noteikto minimālo 20 punktu slieksni, kas jāsasniedz, summējot kvalitātes kritēriju izpildi. Tas dos iespēju uz atbalstu pretendēt arī daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar nelielu dzīvokļu skaitu, kuras atrodas teritorijās ar augstākiem attīstības indeksiem. Šobrīd šīm mājām ir grūtības sasniegt noteikto minimālo 20 punktu slieksni, kas liedz tām saņemt ERAF atbalstu. Vienlaikus, lai nodrošinātu efektīvu investīciju ieguldījumu, t.i. lai investīcijas atmaksātos vēlākais 20 gados, tiek noteikts, ka mājas renovācijas īstenošanas rezultātā iegūtajam siltumenerģijas ietaupījumam (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkstošos latu) ir jābūt lielākam vai vienādam ar 2.

Vienlaikus būtiski atzīmēt, ka Eiropas Komisija līdz ar iepriekš atbalstītajiem atvieglojumiem vērtēšanas kritērijos, ievieš jaunu kritēriju – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar vienu vai diviem stāviem siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas projekta īstenošanas nedrīkst pārsniegt 120 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar trīs vai vairāk stāviem siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas īstenošanas nedrīkst pārsniegt 100 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā.

Tuvākajā laikā Ekonomikas ministrija minētos grozījumus kritērijos virzīs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Plānojam, ka grozījumi stāsies spēkā 2011. gada 1. ceturksnī.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dalies ar ziņu