Skip to main content

Endijs Rožkalns: jauniešus jāmāk ieinteresēt

Mana profesionālā darbība ir saistīta ar mūzikas pedagoģiju, un gandrīz desmit gadus vadu biedrību „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, kuras darbības mērķis ir nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu un muzicēšanas iespējas bērniem un jauniešiem.

Izglītības sistēma un programmas vairāk ir valstiska mēroga jautājums, un tajā viss arvien vairāk sakārtojas. Tomēr, lai jauniešiem pavērtu plašākas iespējas, dibināju profesionālās ievirzes mūzikas skolu „BJMK Rokskola”, kurā tiek īstenota unikāla, jauniešiem saistoša programma. Saskarsmē ar jauniešiem novēroju, ka galvenā problēma ir motivācijas un intereses trūkums apgūt vispārizglītojošās skolas programmu, tādēļ viņiem nepieciešams kaut kas jauns.

Daudzi bērni un jaunieši pēc mācībām klīst pa tirdzniecības centriem vai stundām sēž pie datora vai televizora, tādēļ nepieciešams viņiem piedāvāt dažādas saistošas un tajā pašā laikā noderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Man būtiski šķiet arī tas, ka joprojām daudzi Jelgavas bērni un jaunieši dzīvo paralēlās pasaulēs: tādā, kas runā tikai latviski, un tādā, kas brīvi runā tikai krieviski.

Latviešu jaunieši vairs nezina krievu valodu, un šī iemesla dēļ nevar iegūt konkurētspējīgu darbu, bet krievu jaunieši nejūtas droši, runājot latviski. Gribas, lai jaunās paaudzes starpā veidojas saliedēta vide, jo intereses un mērķi daudziem ir līdzīgi. Būtiska uzmanība jāpievērš interešu izglītības jomas mainīšanai, vairāk akcentējot neformālās izglītības metodes, kas bērniem un jauniešiem šķiet interesantākas, aizraujošākas, palīdz apgūt dažādus mācīšanās veidus, kā arī ļoti viegli nojauc valodas barjeras. Šim mērķim līdzekļus iespējams piesaistīt arī no starptautiskiem projektiem.

Nepieciešams veidot Jelgavas vidi pēc iespējas interesantāku un pievilcīgāku visiem tās iedzīvotājiem, piemēram, nodrošinot arvien vairāk gājēju ietvju ar labu apgaismojuma arī ārpus centra, jo pagaidām ne visur ir iespējams ērti pārvietoties kājām.
 

Dalies ar ziņu