Skip to main content

Finansējuma pieaugums 5,5 miljonu eiro apmērā augstākajai izglītībai būs jau 2017.gadā

“Lai arī šodien Ministru kabinetā skatot jautājumu par finansējuma pieaugumu augstākajai izglītībai tuvākajos trīs gados netika panākts kompromiss par fiksētu budžeta palielinājumu 2018. un 2019.gadam, tomēr varu apliecināt, ka

nākamajā gadā esam raduši iespēju nodrošināt papildus teju 5,5 miljonus eiro augstākajai izglītībai,”

pēc valdības sēdes pauž izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Ministrs uzsver, ka kopumā saņēmis gan Ministru prezidenta, gan valdības ministru izpratni un apņēmību risināt jautājumus, kas saistīti ar finansējumu augstākajai izglītībai.

Ministrs pauž gandarījumu par dialogu, vienprātību un pausto atbalstu no sociālajiem partneriem, Latvijas studentu apvienības, kā arī Rektoru padomes, Latvijas universitāšu asociācijas un augstskolām par kopīgu mērķi radīt pārliecību gan studentiem, gan augstskolām un akadēmiskajam personālam, ka viņi var rēķināties ar finansējuma pieaugumu ne tikai 2017.gadā, bet, kā tas ir plānots vasarā apstiprinātajā pedagogu darba samaksas modelī, arī turpmāk – 2018. un 2019. gadā. “Ar pašreizējo finansējumu augstākās izglītības nozarē nebūs iespējams panākt mācībspēku paaudžu nomaiņu, panākt ciešāku augstākās izglītības, zinātnes, profesionālas izglītības sasaisti un starptautisko konkurētspēju,” norāda ministrs.

“Finansējums augstākajai izglītībai ir prioritāri risināms uzdevums, jo citādi runas par ekonomikas izaugsmi, inovācijām, kas rezultējas sabiedrības labklājībā, ir tikai tukšas pļāpas,” pauž ministrs.

“Šobrīd varu būt gandarīts tikai par to soli, kas, apstiprinot valsts budžetu 2017.gadam, nodrošinās panākto finansējuma pieaugumu 5,5 miljonu apmērā augstākajai izglītībai,” uzsver Šadurskis.

 

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Langrāts,
Izglītības un zinātnes ministrija
ministra padomnieks komunikācijas jautājumos
[email protected]
tālr.: 67047960, 29457289

Dalies ar ziņu