Skip to main content

Finanšu ministrs ar valsts kontrolieri pārrunās nozares aktualitātes un sadarbības iespējas

Piektdien, 16. maijā, finanšu ministrs Andris Vilks tiksies ar valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu, lai pārrunātu nozares aktualitātes un sadarbības modeļus. Finanšu ministrija augsti novērtē līdzšinējo labo sadarbību ar Valsts kontroli, kad notiek diskusijas par valsts pārvaldē aktuāliem jautājumiem, kā arī, kad Valsts kontrole sniedz ieteikumus, veidojot un novērtējot katras iestādes iekšējo kontroles sistēmu.

“Valsts kontrole nenoliedzami ir iestāde, kas visu valsts pārvaldi un arī pašvaldības redz kopskatā, un šis redzējums ir ļoti nozīmīgs mūsu kopīgajam darbam, veicinot valsts izaugsmi. Esmu pārliecināts, ka ar veiksmīgu sadarbību un kopīgu redzējumu varam panākt ne tikai situācijas uzlabošanos revīziju rezultātā, bet arī iespējami plašu informēšanu par panāktajiem uzlabojumiem,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Latvijā pastāv decentralizēta valsts budžeta izpilde, līdz ar to nepieciešami horizontālo procesu vērtējumi, īpaši jomās, kurām ir būtiska ietekme uz finanšu pārskata rezultātiem, pārskatu ticamību un darījumu atbilstību normatīvajiem aktiem.

Ierobežotu finanšu resursu situācijā ir svarīga budžeta līdzekļu lietderīga un efektīva izmantošana un šajā jautājumā Finanšu ministrijas un Valsts kontroles viedoklis pilnībā sakrīt. Šobrīd pamatā tiek nodrošināta budžeta līdzekļu izmantošanas likumības pārbaude, tāpēc ir atbalstāma Valsts kontroles iniciatīva aizvien plašāk veikt līdzekļu izmantošanas lietderības revīzijas.

Eiropas Savienības līmenī kā viens no centrālajiem elementiem ir izvirzīts pareizas finanšu pārvaldības princips. Tas ietver saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu. Saskaņā ar saimnieciskuma principu resursi, ko iestādes lieto savas darbības veikšanai un kas ir pieejami noteiktā laikā, tiek izmantoti paredzētajā apjomā un kvalitātē. Lietderības princips saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un sasniegto rezultātu. Efektivitātes princips saistīts ar konkrētu noteikto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu.

Normatīvie akti paredz arī individuālu kompetenci un atbildību budžeta izpildītājam, tas ir, katras budžeta iestādes vadītājam. Finanšu ministrija uzskata, ka ir būtiski veicināt vienotu izpratni par šiem principiem.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Grīnvalde
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu