Skip to main content

FM atbalsta priekšlikumus sabiedriskā transporta pārvadājumu jomas uzlabošanai reģionos

Lai mazinātu reģionālās atšķirības un veicinātu vienotu tarifu politikas īstenošanu un nesegto zaudējumu samazināšanu, vienlaikus nodrošinot ekonomisku un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, Finanšu ministrija (FM) atbalstījusi Satiksmes ministrijas (SM) piedāvātos risinājumus sabiedriskā transporta pārvadājumu jomas uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot reģionāliem vietējiem pārvadājumiem.

Šobrīd SM piedāvājums paredz mainīt pasažieru pārvadājumu finansēšanas modeli – turpmāk Autotransporta direkcija būtu pasūtītājs un līguma slēdzējs ar reģionālajiem pārvadātājiem. Piedāvātā funkciju sadale ļautu īstenot starppilsētu un vietējo maršrutu vienotu plānošanu, dotu iespēju optimizēt maršrutu tīklus, novēršot izveidojušās reģionālās atšķirības, vienlaikus nepazeminot pakalpojumu pieejamības līmeni. Tāpat būtu iespējams realizēt vienotu tarifu politiku valsts mērogā, kā arī rastos priekšnosacījumi nesegto zaudējumu apjoma samazināšanai.

Saskaņā ar FM rīcībā esošo Latvijas Autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas informāciju par situāciju vietējos reģionālajos pasažieru pārvadājumos, 2012. gadā nesegtie zaudējumi 0,88 miljonu latu apmērā ir trīs plānošanas reģionos (Latgales –0,06 miljonu latu, Zemgales –0,33 miljonu latu un Vidzemes –0,49 miljonu latu apmērā). Tādējādi var secināt, ka divi plānošanas reģioni ir izpildījuši tiem paredzētos uzdevumus, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumus un nepārsniegtu plānoto zaudējumu apmēru, savukārt trīs plānošanas reģionu veiktos pasākumus maršrutu tīklu pārskatīšanai un optimizācijai var vērtēt kā nepietiekoši efektīvus, jo to nesegto zaudējumu apmērs pārvadātājiem būtiski pārsniedz plānoto apmēru.

Ņemot vērā minēto, FM atbalstīs pasākumus, kas nodrošinātu sabiedriskā transporta ilgtspējīgu organizēšanu un maršrutu tīklu optimizāciju, lai tādējādi nodrošinātu zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši valsts budžetā paredzētam līdzekļu apmēram un neuzņemoties saistības, kurām nav finansiāla seguma. Vienlaikus FM uzskata, ka SM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, plānošanas reģioniem būtu jāvienojas par starppilsētu un vietējo maršrutu vienotu plānošanas modeli, lai varētu optimizēt maršrutu tīklus un nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu visā valsts teritorijā, samazinot zaudējumu apmērus.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu