Skip to main content

FM: vispārējās valdības budžeta deficīts 2012. gadā būs zemāks nekā plānots

Analizējot kopbudžetu par šā gada vienpadsmit mēnešiem, var secināt, ka nozīmīgi labākas tautsaimniecības izaugsmes ietekmē turpinājusies arī sekmīga nodokļu ieņēmumu izpilde. Savukārt izdevumu līmenis bija ievērojami augstāks, kas apstiprina jau iepriekšējos gados novērotās tendences, kā arī valsts budžeta grozījumu ietekmi.

Novembrī līdzīgi kā oktobrī augstāks izdevumu līmenis attiecībā pret ieņēmumiem noteica kopbudžeta pārpalikuma samazināšanos. Šādas izmaiņas jau bija sagaidāmas iepriekš. Taču, neraugoties uz izdevumu pieaugumu pēdējos mēnešos, kopbudžetā šā gada vienpadsmit mēnešos saglabājās pārpalikums 202 miljonu latu apmērā, ieņēmumiem (5 223 miljoni latu) pārsniedzot izdevumus (5 020,9 miljoni lati).

Straujāks ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar izdevumu palielināšanos noteica labāku valsts konsolidētā budžeta bilanci, kas šā gada vienpadsmit mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, uzlabojās par 392,4 miljoniem latu, savukārt pārpalikums veidoja 205,5 miljonus latu. Prognozējot 2012. gada izpildi, sagaidāms, ka valsts konsolidētā budžeta bilance būs tuvu sabalansētam līmenim. Savukārt pašvaldību budžetā izdevumu pieaugums bija straujāks nekā ieņēmumu kāpums, kā rezultātā vienpadsmit mēnešos izveidojās deficīts 3,5 miljonu latu apmērā, un, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2011. gadā, bilance pasliktinājās par 19,6 miljoniem latu. Tiek prognozēts, ka decembrī pašvaldību budžetā būs deficīts, un kopumā gadā tas varētu pieaugt līdz aptuveni 35 miljoniem latu.

Labas ekonomikas izaugsmes pamatā kopbudžeta ieņēmumu pieaugumu šā gada vienpadsmit mēnešos nodrošināja augstāki nodokļu ieņēmumi, kas bija par 389,7 miljoniem latu jeb 10,8% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un kopā veidoja 3 984,8 miljonus latu. Turklāt janvārī – novembrī ieņēmumu pieaugums par 119,6 miljoniem latu jeb 19,4% bija vērojams arī saņemtajos maksājumos no Eiropas Komisijas par deklarētajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai. Tāpat augstākus kopbudžeta ieņēmumus noteica nenodokļu ieņēmumu pieaugums, kas pamatā ir saistīts ar neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanu.

Kopš šā gada vidus pašvaldību konsolidētajā budžetā ik mēnesi bija vērojams deficīts, kā rezultātā samazinājās uzkrātais pārpalikums, vienpadsmit mēnešos veidojot deficītu, kur izdevumi (1 244,2 miljoni latu) pārsniedza ieņēmumus (1 240,8 miljoni latu). Šādas tendences skaidrojamas ar straujāku izdevumu kāpumu salīdzinājumā ar ieņēmumu pieaugumu. Pašvaldību budžeta ieņēmumos lielākās izmaiņas, salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, nodrošināja nodokļu ieņēmumu pieaugums par 59,4 miljoniem latu jeb 8,5% un transfertu no valsts pamatbudžeta samazināšanās par 41,4 miljoniem latu jeb 10,3%. Savukārt izdevumi, salīdzinot ar 2011. gada vienpadsmit mēnešiem, šā gada janvārī – novembrī pieauga gandrīz visās pozīcijās (precēm un pakalpojumiem, atalgojumam, subsīdijām un dotācijām, kapitālajiem izdevumiem), turpretī izdevumi sociālajiem pabalstiem bija ievērojami zemāki.

Kopbudžeta izpilde, veicot uzskaiti pēc naudas plūsmas, 2012. gadā vērtējama ļoti pozitīvi. Vienlaikus jāatzīmē, ka Finanšu ministrija, vērtējot budžeta izpildi vienpadsmit mēnešos, prognozē, ka vispārējās valdības budžeta deficīts, ņemot vērā korekcijas atbilstoši Eiropas kontu sistēmas metodoloģijai (pēc uzkrājuma principa), būs līdz 1,7% no IKP.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu