Skip to main content

Ģ. V. Kristovskis: Nacistisko un komunistisko noziegumu attaisnošana ir krimināli sodāma

Partija „Pilsoniskā savienība” (PS) ir gandarīta, ka PS Saeimas frakcijas deputātu Kārļa Šadurska, Janīnas Kursītes, Inas Druvietes, Gunāra Laicāna un Annas Seiles iesniegtie priekšlikumi grozījumiem Latvijas Republikas (LR) Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par okupācijas fakta noliegumu, jau ir nodoti izskatīšanai Saeimas komisijās.

Priekšlikumi grozījumiem paredz papildināt likumu ar 82¹.pantu „PSRS vai nacistiskās Vācijas veiktās agresijas atbalstīšana” šādā redakcijā: „Par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas publisku atbalstīšanu, attaisnošanu vai noliegšanu – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām. ”

„Pilsoniskā savienība” un tās priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis uzskata, ka šie grozījumi Krimināllikumā ir vēl viens solis Eiropas nesenās totalitārās vēstures noziegumu seku pārvarēšanā, vēsturiskā taisnīguma uzturēšanas procesā, kurā viņš piedalījies iepriekšējos gados, vadīdams Eiropas Parlamenta deputātu grupu Vienota vēsture. Jautājumu par to, ka nacistu un staļinistu noziegumi ir vienlīdz sodāmi un ka nav pieļaujama šo režīmu agresijas noliegšana vai to nozīmes mazināšana, „Pilsoniskā savienība” ir uzturējusi savā dienaskārtībā kopš partijas dibināšanas.

Pagājušā gada oktobrī PS Saeimas frakcijas deputāti sagatavoja un iesniedza grozījumus LR Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par publiska atbalsta paušanu PSRS vai nacistiskās Vācijas agresijai pret Latvijas Republiku, šīs agresijas noliegšanu vai tās nozīmes mazināšanu saistībā ar šo valstu īstenotajiem kara noziegumiem. Diemžēl PS priekšlikums pagājušajā gadā Saeimā tika noraidīts, bet šovasar PS Saeimas deputāti priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā iesniedza no jauna.

„Attaisnot vai noliegt savas dzimtās zemes okupāciju patiesībā nozīmē noliegt savu valsti, savas saknes, savu identitāti”, ir pārliecināts Kristovskis. PS priekšsēdētājs teic, ka „Pilsoniskā savienība” Latvijas nākotni saredz tikai kā nacionālu valsti Eiropā un pasaulē, nezaudējot savu identitāti un pašcieņu. „Kopš partijas dibināšanas dienas esam teikuši, ka Latvija ir viena no mūsu augstākajām vērtībām, bet par vērtībām cilvēki cīnās un tās aizstāv. Izlikties, ka vardarbības pret Latviju nav bijis, nozīmē pieļaut, ka tā var atkārtoties”, saka Kristovskis.

Jāatgādina, ka PS politiķi Ģirts Valdis Kristovskis, Sandra Kalniete un Inese Vaidere daudz darba ieguldījuši, lai šos vēstures jautājumus skaidrotu Eiropas Savienībā. Šis darbs vainagojās ar Eiropas Parlamenta 2009. gada 2.aprīlī pieņemto rezolūciju par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu, ieņemot stingru nostāju pret nacistu un staļinistu izdarītajiem kara noziegumiem, kas ir vienlīdz nosodāmi.

Informāciju sagatavoja Pilsoniskās savienības konsultante preses jautājumos
Sallija Benfelde
2010. gada 12. jūlijs

Papildus informācija:
[email protected]
Tālr.: 29191392

Dalies ar ziņu