Skip to main content

Ieguvumi no Latvijas virzības uz eiro

Argumentus par labu eiro ieviešanai Latvijā var dalīt divās daļās – vieni ir ļoti praktiski un katram cilvēkam ikdienā sajūtami ieguvumi un ērtības, otri – makroekonomiski ieguvumi, kas ir nozīmīgi valstij kopumā, bet cilvēki tos izjūt pastarpināti.

Eiro ieviešana ir nevis mērķis, bet līdzeklis – valsts spēja ievērot Māstrihtas kritērijus, pat ja nenotiek pievienošanās eirozonai, pati par sevi ir apliecinājums valsts ekonomikas un finanšu stabilitātei un uzticamībai;

Eiro ieviešana pilnībā likvidē valūtas kursa (lats pret eiro) svārstību riskus, kas īpaši svarīgi ir iedzīvotājiem, kam ienākumi ir latos, bet izdevumi, piemēram, kredīts, eiro. Nebūtu spekulāciju par devalvāciju, spekulanti nevarētu šūpot ekonomiku, nodarot zaudējumus gan uzņēmējiem (ārvalstu partneri pārtrauc sadarbību, jo baidās no devalvācijas, apdrošinātāji atsaka apdrošināt darījumus, jāpāriet uz priekšapmaksu utt), gan iedzīvotājiem (konvertācijas izmaksas, bailēs mainot latus uz valūtām un atkal atpakaļ);

Izdevīgāki – ātrāki un lētāki – pārskaitījumi uz ārzemēm (eiro zonas ietvaros tie būs iekšzemes maksājumi);

Eiro ieviešana nodrošinās gan mājsaimniecības, gan uzņēmējus ar iespēju saņemt kredītresursus par zemākām cenām, jo stabilizēs un samazinās naudas tirgus procentu likmes Latvijā. Uzņēmējiem tas ir īpaši aktuāli, jo attīstībā ir jāinvestē, bet paši nevaram uzkrāt, tas ir pārāk ilgi, tādēļ pieeja kapitāla tirgiem un investoru interese par Latviju un aizņemšanās izmaksas jo īpaši svarīgas;

Samazināsies valdības parāda apkalpošanas izmaksas, kas dos iespēju valsts budžeta līdzekļus izlietot citiem mērķiem, un tās var pat būt simtos miljonu latu mērāmas summas;

Vienota valūta ir izdevīga tūristiem. Ceļojot pa eiro zonas valstīm, vienas valsts valūta vairs nav jāmaina pret citas valsts valūtu. Tas ceļošanu padara ērtāku un izdevīgāku, jo nav nepieciešamības mainīt naudu un maksāt ar naudas maiņu saistīto komisijas maksu;

Uzņēmējiem stabilitāte, zemākas darījumu izmaksas, nav valūtu maiņas. Ārējās tirdzniecības pieaugums, jo eiro ieviešana palielinātu ārvalstu tirdzniecības partneru uzticības līmeni Latvijas uzņēmējiem;

Pāreja uz eiro ļaus daudz ērtāk salīdzināt preču un pakalpojumu cenas dažādās valstīs, un tas savukārt pastiprina tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci;

Eiro ieviešana pozitīvi ietekmēs Latvijas uzņēmumu akciju cenas, pieprasījumu pēc tām un apgrozījumu – eiro zonas investoru interese par uzņēmumu akcijām pieaug, ja ieguldījumus tajās iespējams veikt viņu pašu valūtā – eiro;

Eiro ieviešana pamudinās vadošās pasaules reitingu aģentūras paaugstināt valsts kredītreitingu, visticamāk vēl pirms pašas eiro ieviešanas. Tas automātiski nozīmēs labvēlīgāku investīciju vidi un izdevīgāku finanšu līdzekļu piesaisti starptautiskajos tirgos;

Pieeja ECB instrumentiem. Ja Latvijā būtu eiro jau 2008. gadā, Parex nebūtu jāglābj, varētu izmantot Eiropas Centrālās Bankas (ECB) eiro likviditātes instrumentus.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu