Skip to main content

Izskata jautājumu par ES fondu finansēto projektu sadārdzinājumu finansēšanu

Šodien, 20. jūnijā Koalīcijas partiju pārstāvji tikās darba grupā par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem, kurā atkārtoti vienojās – arī turpmāk sadārdzinājumu ES fondu projektos no publiskā finansējuma varēs finansēt tikai tad, ja tam ir objektīvs un dokumentāli pierādāms pamatojums. Tādējādi ir spēkā jau 2007. un 2008. gadā pieņemtie valdības lēmumi. Šāda pieeja nepieciešama, lai neradītu nepamatota valsts atbalsta risku.

Lai varētu turpināt iesāktos ES struktūrfondu projektus, pašvaldībām tiks nodrošināta iespēja aizņemties no Valsts kases, lai finansētu objektīvi pamatotus projektu sadārdzinājumus. Kā norādīja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, šāds risinājums ES projektu izmaksu pieaugumam tika pārrunāts ar lielo pilsētu vadītājiem 17. jūnija Lielo Pilsētu asociācijas sanāksmē Rēzeknē. Darba grupa vienojās, ka jau vistuvākajā laikā Finanšu ministrija sagatavos un izskatīšanai valdībā iesniegs informatīvo ziņojumu ar šāda risinājuma analīzi, kā arī nepieciešamības gadījumā organizēs iesaistīto ministriju pārstāvju tikšanos, lai veicinātu vienotu pieeju šajā jautājumā.

Darba grupa vienojās atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu izskatīt iespēju paplašināt Eiropas Savienības tehniskās palīdzības izmantošanas iespējas, lai valsts budžetā ietaupītu aptuveni 1 miljonu latu gadā. Tehniskās palīdzības līdzekļus paredzēts izmantot, finansējot ne tikai pilna laika darbiniekus, bet arī proporcionāli ieguldījumam aptuveni 50 valsts pārvaldes darbiniekus, kuri daļēji iesaistīti fondu vadībā (piemēram, audita, grāmatvedības, budžeta un personāla vadības u.c. jomās). Finanšu ministrijai jāturpina darbs pie sistēmas izstrādes un līdz novembrim jāiesniedz valdībā informatīvais ziņojums ar priekšlikumu risinājumam valsts budžeta naudas taupīšanai.

Koalīcijas pārstāvji neatbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu veidot jaunu struktūrfondu aktivitāti kūrorta ārstniecības iestāžu atbalstam, jo ir iespēja šāda veida projektus finansēt no aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”. Ekonomikas ministrijai atkārtoti jāizvērtē iespējas veicināt neizmantotā atlikuma apgūšanu sociālo māju siltināšanai pašvaldībās, no kā bija iecerēts pārdalīt finansējumu. Kūrorta ārstniecības tūrisma atbalstam plānots pievērsties nākamā ES fondu programmēšanas projekta ietvaros.

Attiecībā uz līdzfinansējumu slimnīcām ES fondu projektu pabeigšanai, papildu līdzekļi netika piešķirti, ņemt vērā to, ka 2008. gadā Veselības ministrija izvēlējās piešķirt aktivitātei paredzēto maksimālo valsts līdzfinansējumu (15% apmērā) 1. kārtā, līdz ar ko slimnīcām 2. un 3. kārtas ietvaros nepieciešamais līdzfinansējums būs jānodrošina pašām.

Darba grupa vienojās rezervēt nepieciešamo finansējumu no struktūrfondu līdzekļiem valsts pārvaldes informācijas tehnoloģiju sistēmu pārveidei saistībā ar eiro ieviešanu, par ko Finanšu ministrija sniegs detalizētāku informāciju informatīvā ziņojumā Ministru kabinetam līdz 31. augustam.

Darba grupa izskatīja jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu aktivitātei „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”. Koalīcijas pārstāvji vienojās, ka ir svarīgi saglabāt vienotu kritēriju piemērošanu projektu realizācijā un aicināja iesaistītās puses papildu līdzekļus šo projektu realizācijai piesaistīt no citām programmām.

Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupa par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem ir Ministru prezidenta vadīts darba forums, kurā koalīcijas pārstāvji konceptuāli vienojas par būtiskiem ar ES fondu apguvi saistītiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr. 67082919
[email protected]

 

Dalies ar ziņu