Skip to main content

Jāaptur Lucavsalas zemju atsavināšana!

Rīgas domes "Vienotības" frakcijas priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte un Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs Aleksandrs Kiršteins ir nosūtījuši vēstuli Latvijas ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, aicinot apturēt zemes gabalu Lucavsalā atsavināšanu un izvērtēt pašvaldības amatpersonu rīcību, neļaujot Rīgas domes deputātiem pārliecināties par atsavināšanas likumību.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums paredz, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Opozīcijas deputāti uzskata, ka Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas deputātu vairākuma atteikums organizēt atkārtotu neatkarīgu nekustāmā īpašuma novērtēšanu ir pretrunā ar likuma prasībām un rīdzinieku interesēm.

"Tikai viena zemes vērtētāja piesaiste un tā aprēķinātās cenas tūlītēja apstiprināšana, neveicot vairāku piedāvājumu un cenu salīdzināšanu, apliecina domes vadības mērķi pārdot Lucavsalu pēc iespējas ātrāk," uzskata Sarmīte Ēlerte.

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdē Rīgas domes „Vienotības” un Nacionālās apvienības frakciju deputāti asi iebilda pret komisijas vairākuma lēmumu apstiprināt cenu zemesgabaliem Lucavsalā. „Saskaņas centra” un „Gods kalpot Rīgai” deputātu vairākums atbalstīja 103 ha Lucavsalas teritorijas nosacīto cenu 26 580 000 eiro apmērā.

Šā gada 28.jūlijā Rīgas domes opozīcijas deputāti Andris Lācis un Valdis Gavars vērsās pie Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas, aicinot novērtēt SIA "BKG" sagatavoto Lucavsalas zemju nosacītās cenas atbilstību tirgus situācijai un apstiprinātajai vērtēšanas metodikai.

103 ha Lucavsalas zemju pārdošana būtu lielākā Rīgas pašvaldības nekustāmā īpašuma iztirgošana kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Papildus informācija:
Nils Josts
RD VIENOTĪBAS frakcijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67105864

Dalies ar ziņu