16.08.2011
Par principiem strādāt politikā

Politika nav slēgts bagāto un slaveno klubiņš, kur panākumus garantē maka biezums un mūžīgā slava ir nodrošināta. Politika ir pastāvīgs un smags darbs, kas pieprasa nemitīgu modrību, personisko izaugsmi un ideju horizonta nebeidzamus plašumus.

Pirms trīs gadiem nākot uz Jauno laiku, es gribēju būt daļa no tiem, kas veido atklātu politiku, kas ir brīva no savtīguma un korupcijas. Es gribu dzīvot attīstītā un progresīvā valstī, kur katram pilsonim ir iespējas sasniegt savus mērķus un es vēlos, lai šī valsts ir tieši Latvija.

Šo gadu laikā manos principos nekas nav mainījies. Jaunā laika ideju mantotājs ir Vienotība. Vienotība ir kļuvusi par lielu, pieredzējušu un profesionālu partiju, apkopojot labāko no visām ietilpstošajām organizācijām. Vienotības komandā neapšaubāmi ir profesionāļi ar lielu pieredzi, vēlmi un spēju strādāt valsts labā, no kuriem var daudz ko mācīties un šad tad iemācīt arī viņiem pašiem. Arī es esmu daļa no Vienotības komandas. Esmu lepns un pateicīgs, ka ikdienā varu strādāt kopā ar mūsu biedriem, deputātiem, ministriem.

Es joprojām uzskatu, ka smags darbs un neatlaidība ir garants labākai rītdienai. To jāapzinās kā politiķiem tā sabiedrībai. Katram, kurš izsaka kritiku, ir pienākums vēstīt labāku ideju vai risinājumu un rādīt citu ceļu ar savu piemēru, ne vārdiem.

Saka, ka latvieši neprotestē, bet vienkārši aiziet. Es tam nepiekrītu un saku, ka labākais protests ir konstruktīva pretdarbība ar mērķi uzlabot sistēmu.

Valsts vadība ir pastāvīgs un radošs process. Lai veiktu šo procesu politiķiem ir nepieciešamas zināšanas, pieredze, augsta motivācija, spēja samērīgi un izsvērti apmierināt sabiedrības grupu vajadzības, vīzija par nākotni un, protams, spēja nolikt malā savas personiskās ambīcijas valsts attīstības vārdā.

Valda Dombrovska abas vadītās valdības un Vienotība ir spējušas pārsteidzoši īsā laikā atgriezt Latvijas ekonomiku uz izaugsmes ceļa. Iekšzemes kopprodukts aug septīto ceturksni no vietas, bezdarbs no 17% noslīdējis uz 12.5%, Latvijai nekad, ieskaitot pirmo brīvvalsts laiku, nav bijuši tik augsti eksporta rādītāji, esam atguvuši ārvalstu investoru uzticību līdz ar kredītreitingu kompāniju pastāvīgo pozitīvo novērtējumu, kreditēšanas un būvniecības apjomi pieaug, esam ceļā uz Eirozonu. Kas ir vēl jo būtiskāk- šie rādītāji pastāvīgi uzlabojas.

Taču mums vēl ir daudz darba priekšā. Kā vissvarīgāko es uzsveru politiskās kultūrtelpas pilnveidi. Politiķiem ir jāapvieno spēki valsts attīstības nodrošināšanai, ne jātērē tie sīkumainos strīdos. Joprojām liels izaicinājums ir partijas iekšējās demokrātijas stiprināšana un pilnveide. Tām jāspēj pulcēt cilvēki, piedāvājot tiem iespējas. Iespējas īstenot savas idejas, iespējas līdzdarboties, iespējas augt. Vara ir jāuztic profesionāliem politiķiem, kas sevi ir pierādījuši ar iepriekšējiem darbiem.

Milzīgs jautājums ir mūsu izglītība. Skolās sistemātiski nemāca ne valsts pārvaldi, ne indivīda tiesības un pienākumus attiecībā pret citiem. Politika bieži ir tabu jautājums. Mums ir bērnu tiesību aizsardzības likums uz dučiem lapu, bet vai kāds bērns ir iepazīstināts ar tajā iekļautajiem principiem? Vai vecāki zina kas tur rakstīts? Kā indivīds var pilnvērtīgi dzīvot valstī nezinot tās pamatprincipus un iekārtu? Likums nosaka, ka tā nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet kas tiek darīts lai 14 gadus veca persona (iestājas kriminālatbildība) zinātu šo likumu?

Mēs dzīvojam vidē, kuru paši veidojam ik dienu. No mūsu izvēlēm un darbībām ir atkarīgs ceļš, kuru mēs iesim un vieta kur nonāksim. Tad veidosim Latviju kopā!

Komentāri:
 
Organizācija Twitterī