22.04.2015
Ministru prezidente tiekas ar ETUC ģenerālsekretāri
Komentāri: