Artis Pabriks on Eastern Partnership

Eiropas Savienība vēlas, lai bijušās Padomju Savienības republikas - Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina - veiksmīgi integrētos Eiropas poltiskajā un ekonomiskajā telpā. Pašreizējā situācija Ukrainā, kas līdz šim nav liecinājusi par krīzes apmēra samazināšanos, ir kā atgādinājums tam, ka Austrumu partnerības programmas īstenošanai ir īpaša nozīme. Kā tā attīstīsies nākotnē? Par "Eiropas partnerattiecību" programmu, politisko krīzi Ukrainā un Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju diskutē bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Video ir angļu valodā.

The European Union wants to integrate successfully with post-Soviet countries, such as Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. However, the ongoing political crisis in Ukraine which so far shows no signs of slowing, acts as a reminder that the implementation of "Eastern Partnership" program is struggling. How will the cooperation between the two parties develop in the future? Artis Pabriks, Former Defence Minister of Latvia and one of the most popular politicians in Latvia, discusses the European Partnership program, political crisis in Ukraine and EU`s relationship with Russia.

Video: Dukascopy TV

 

Komentāri: