VIENOTĪBAS mērķi valsts simtgadei pārtikušai Latvijai

1. 2018. gadā minimālā alga sasniegs 450 eiro, bet vidējā alga pārsniegs 1000 eiro mēnesī.
2. Uzņēmējiem būs pieejami efektīvi finanšu instrumenti, lai Latvijā vairotu augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvaru ražošanā. Darba ražīgums un eksports būs galvenie ekonomiskās izaugsmes stūrakmeņi.
3. Konkurētspējīgu, taisnīgu un līdzīgu atalgojumu par vienādu darbu nodrošināsim, veicot algu reformu gan skolās, gan valsts pārvaldes iestādēs.
4. Samazināsim ienākumu nevienlīdzību, sasniedzot ES vidējo līmeni (GINI 30). Visa veida ienākumiem tiks piemērotas vienādas likmes. Ieviesīsim progresivitātes principus īpašuma, ienākuma un patēriņa nodokļos.
5. Ieviesīsim 0% UIN likmi reinvestētajai peļņai.

Komentāri: