VIENOTĪBAS mērķi valsts simtgadei stiprai Latvijai

1. Īstenosim Novadu apvienošanās plānu, kura mērķis ir nodrošināt ikvienam Latvijas iedzīvotājam vienādas iespējas, dzīves kvalitāti un pārliecību par savas ģimenes nākotni.
2. Ilgtspējīga demogrāfijas atbalsta programma, kura tiks realizēta balstoties Eiropas valstu labākajā pieredzē, būs nozīmīgs stimuls nācijas ataudzei.
3. Veselības aprūpes kvalitāte un tās pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem būtiski uzlabosies, nozares finansēšanai novirzot papildus 3% no sociālās apdrošināšanas iemaksām.
4. Latvijā pieejamo zināšanu kvalitāte un konkurētspēja būs galvenais fokuss pārmaiņām izglītības sistēmā, kura tiks sasaistīta ar tautsaimniecību, ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem, tehnoloģisko attīstību un darba tirgus izmaiņām.
5. Latvijas autoceļu tīklu sakārtošanā investēsim 1 miljardu eiro, tādējādi nodrošinot, ka galveno ceļu tīkla kvalitāte atbilst ES standartiem.

Komentāri: