VIENOTĪBAS mērķi valsts simtgadei tiesiskai Latvijai

1. Lielākas un spēcīgākas tiesas ļaus izlīdzināt tiesnešu noslodzes un ieviest tiesnešu specializāciju, bet nejaušas lietu sadales padarīšana par vispāratzītu realitāti vairos uzticību tiesu sistēmai Latvijā.
2. Panāksim valsts efektīvu maksātnespējas procesu uzraudzību, izskaužot negodprātīgo, investīcijas bremzējošo praksi uzņēmumu maksātnespējas procesos.

Komentāri:
04
NOV
2015
jANIS
Darbi: Likuma> Ricibas > Atbidibas = LATVIJAS VALSTS un IEDZIVOTAJU= TIESIBAS.