Skip to main content

Kampars: tūrisma attīstībai starp Latviju un Izraēlu ir plašs neizmantots potenciāls

Baltijas valstu apmeklējuma ietvaros 4. un 5. jūlijā Latvijā uzturējās Izraēlas tūrisma ministrs Stass Misežņikovs (Stas Misezhnikov). Šodien viņš tikās ar Latvijas ekonomikas ministru Arti Kamparu, lai pārrunātu aktualitātes abu valstu ekonomiskajā sadarbībā, tai skaitā tūrisma jomā.

„Latvijas un Izraēlas ekonomiskajās attiecībās tūrisms ir nozīmīga nozare līdzās citām prioritātēm, kuru vidū ir sadarbība inovāciju un tehnoloģiju jomā, IT un programmatūras izstrādēs, finansēs, farmācijā u.c. Kopējie ekonomiskās sadarbības rādītāji ir stabili un tajos vērojama izaugsme, savukārt tūristu plūsma starp abām valstīm līdz šim ir bijusi neliela, līdz ar to ir plašas iespējas to attīstīt,” tikšanās laikā norādīja A. Kampars.

Viņš informēja, ka ekonomiskā krīze iepriekšējos gados ir ļāvusi kritiski pārvērtēt līdz šim paveikto valsts tūrisma attīstībā, un, izstrādājot Tūrisma attīstības valsts stratēģiju, precīzāk formulēt Latvijas tēlu un tūrisma piedāvājumu. Ekonomikas ministrs uzskata, ka pozitīvie tūrisma statistikas rādītāji pēdējos gados pierāda, ka efektīva nozares profesionāļu sadarbība, kā arī jaunais valsts tūrisma tēls Best enjoyed slowly ir veiksmīgs un sekmē nozares augšupeju.

Sarunā ar Izraēlas tūrisma ministru A. Kampars akcentēja tādas Latvijas tūrisma piedāvājuma pērles kā Rīgu ar tās bagāto kultūras un vēstures mantojumu, izklaides un atpūtas iespējām, kā arī Jūrmalu, kas piesaista viesus ar kvalitatīvu veselības un atpūtas tūrisma piedāvājumu.

Ekonomikas ministrs arī aicināja Izraēlas tūrisma nozares pārstāvjus šoruden apmeklēt ikgadējo tūrisma nozares profesionāļu darba semināru „Baltic Connecting 2011”, ko organizē Tūrisma attīstības valsts aģentūra.

Izraēlas puse savukārt apliecināja ieinteresētību sadarboties ar Latviju tūrisma nozarē, norādot, ka ārzemju ceļojumos ik gadu dodas gandrīz pusotrs miljons Izraēlas iedzīvotāju un ir mērķtiecīgi jāstrādā, lai viņu maršrutos iekļautu Rīgu un Latviju.
Pēc tikšanās ar A. Kamparu Izraēlas tūrisma ministrs S.Misežņikovs tikās ar Rīgas tūrisma attīstības biroja un Jūrmalas pilsētas vadību, lai jau detalizētāk tiktu iepazīstināts ar pilsētu piedāvājumu un sadarbības attīstības iespējām nākotnē.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka tūrisma nozares attīstība ir nozīmīga Latvijas nacionālās un visa reģiona ekonomikas ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai, tāpēc pērn izstrādātā Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģijā 2010. – 2015. gadam definēti tūrisma politikas mērķi un galvenie darbības virzieni, prioritārie mērķa tirgi un tūrisma pakalpojumi.
Tūrisma sektors Latvijas tautsaimniecībā nodrošina gandrīz 20 % no visa pakalpojumu eksporta, tādējādi sniedzot pozitīvu ieguldījumu gan ekonomikas izaugsmē, gan nodarbinātības sekmēšanā. 2010.gadā ārvalstu tūristu skaits Latvijā sasniedz 5,04 miljonus, kas ir par 6,7% vairāk kā 2009. gadā. Savukārt, tūristu iztērētās naudas apjoms Latvijā 2010. gadā sasniedza 475,1 miljonus eiro.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu