Skip to main content

Kariņš: Ir jāceļ Eiropas konkurētspēja

“Eiropa savā enerģētikas politikā ir ilgstoši koncentrējusies uz klimata jautājumiem, tagad ir pienācis laiks pievērsties energoresursu cenu samazināšanai un reģiona konkurētspējai pasaulē,” uzsver Krišjānis Kariņš (ETP), komentējot Eiropas Komisijas (EK) prezentēto ziņojumu par progresu virzībā uz Eiropas Enerģētikas Savienību.

K. Kariņš uzsver: “Enerģētikas Savienības mērķis ir samazināt importa atkarību un cenas patērētājiem. Komisijas prezentētais ziņojums, rāda, ka uzņemtais virziens ir pareizs – Eiropas atkarība no Krievijas gāzes ir samazinājusies. Bet, lai panāktu cenu samazinājumu un celtu reģiona konkurētspēju, svarīgs priekšnosacījums ir arī vienots tirgus un spēcīga konkurence. Tie šobrīd ir galvenie izaicinājumi Eiropas Savienības enerģētikas politikā.”

Darbs pie konkurences stiprināšanas un vienota enerģētikas tirgus izveidošanas no likumdevēju puses ir uzsākts. Kā ziņots jau iepriekš, EK 2016. gada novembrī nāca klajā ar enerģētikas likumprojektu kopumu, kurā ir iekļauti 8 likumprojekti, kuri skar tādus nozīmīgus jautājumus kā elektrības tirgus uzbūve, energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, elektroapgādes drošība un Eiropas Enerģētikas savienības pārvaldība. Tas ir noslēdzošais posms likumdošanā Eiropas Enerģētikas Savienības izveidošanai.

Vakar, 1. februārī, Eiropas Parlamenta minisesijā Briselē Eiropas Komisija iepazīstināja deputātus ar 2016. gada laikā paveikto enerģētikas politikas jomā, atskaitoties par virzību uz klimata mērķu sasniegšanu, atjaunojamo resursu izmantošanu, elektrības un gāzes tīklu starpsavienojumu infrastruktūru un citiem rādītājiem. Ziņojumā uzsvērts, ka enerģētikas tirgus efektīvu darbību kavē vel nepietiekamais savienojumu skaits, atsevišķu dalībnieku dominantā pozīcija, nepilnīgi ieviestais regulējums. Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit.

Krišjānis Kariņš iekļauts starptautiskās nevalstiskās organizācijas "VoteWatch Europe" pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem enerģētikas politikas jomā, ieņemot ceturto vietu. K. Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Ekonomikas un monetāro lietu komitejā un Izmeklēšanas komitejā saistībā ar krāpšanos ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa padomniece
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu