Skip to main content

Kariņš prezentē savu grāmatu “Latvijas intereses”

FOTO no prezentācijas

2013. gada 14. decembrī Birojnīcas telpās tika prezentēta EP deputāta Krišjāņa Kariņa grāmata “Latvijas intereses”. Prezentācijas pasākums vienkopus pulcēja gan grāmatas veidotājus – autoru, apgāda “Avots” direktoru Jāni Leju, grāmatas redaktori Gundegu Blumbergu, kā arī partijas VIENOTĪBA biedrus, tuvākos draugus un paziņas. Par atmosfēru rūpējās pasākuma vadītājs Valdis Melderis un mūziķis Kārlis Kazāks.

Apgāda “Avots” izdotajā grāmatā apkopotas Krišjāņa Kariņa domas par mūsu valsts attīstību. K. Kariņš grāmatas prezentācijā uzrunājot klātesošos, teica: "Mūsu valstī ir iespējama gan kopēja identitāte, gan kopējas intereses. Taču identitāte ir jāveido tikpat aktīvi, cik jāveicina iedzīvotāju labklājības pieaugums. Grāmatā esmu ieskicējis virzienus, kur Latvija atrodas pašreiz un kādi soļi būtu veicami, lai sasniegtu citu Rietumeiropas attīstīto valstu labklājības līmeni. Latviešu tautai ir skaidri jāapzinās, kas mēs esam un ko vēlamies kopā sasniegt tuvākajā nākotnē."

Savukārt Vītolu fonda dibinātājs un padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols prezentācijā uzsvēra K. Kariņa personību: "Iepazinos ar Krišjāni pirms daudziem gadiem. Toreiz viņš bija gados jauns saimnieciska uzņēmuma vadītājs – kompetents un godprātīgs. Tad nāca iesaistīšanās politikā. Klausoties viņa vārdos un vērojot darbus, man atkal jākonstatē – kompetents un godprātīgs. Arī Latvijas patriots. Šis īpašības atspoguļojas viņa grāmatā paustajās domās. Viņš vienmēr liek Latvijas intereses pirmajā vietā."

Savu redzējumu par grāmatā izklāstītajām tēmām sniedza arī sociologs Arnis Kaktiņš: "Kad mēs kopā ar Populares Latvija gatavojām pētījumu "Pasaules uzskats: pašnovērtējums un realitāte. Latvijas iedzīvotāju ideoloģiskais portrets", kļuva skaidrs, cik neskaidri Latvijā ir šie jautājumi. Līdz ar to eiroparlamentārieša Krišjāņa Kariņa grāmata, kas, viņa paša vārdiem runājot, "ir domāta kā artava šādai noturīgai labējai ideoloģijai" ir pienesums diskusijai par politiskajām vērtībām Latvijā. Grāmatā ir daudzas atsauces un arī statistikas dati, tomēr galvenais iespaids – tā ir grāmata no cilvēka pozīcijām: par viņa pieredzi, situācijas vērtējumu un arī iespējamiem risinājumiem".

Grāmatā “Latvijas intereses” autors analizē pasaules ekonomikas krīzes sekas Latvijā, sniedz ieteikumus, kā veicināt ekonomikas augšupeju, veltot uzmanību uzņēmējdarbības attīstībai un taisnīgas nodokļu sistēmas izveidei. Darbā aplūkoti ārpolitikas un valsts drošības jautājumi, pausta pārliecība, ka tautas labklājības līmeņa celšana iespējama, tikai pilnveidojot izglītības sistēmu un pievēršot uzmanību sabiedrības integrācijas jautājumiem. Grāmata pieejama lielākajās Latvijas grāmatnīcās.

Krišjānis Kariņš ir dzimis 1964.gada 13.decembrī ASV. Viņš ir absolvējis Minsteres Latviešu ģimnāziju Vācijā, studējis Pensilvānijas Universitātē, iegūstot zinātņu doktora (PHD) grādu ar specializāciju lingvistikā. Pirms pārcelšanās uz dzīvi Latvijā K. Kariņš strādāja valodas datorizēšanas jomā. Latvijā viņš vispirms kļuva par veiksmīgu uzņēmēju, bet 2002.gadā K. Kariņš iesaistījās politikā un bija viens no partijas Jaunais laiks dibinātājiem. Ievēlēts Saeimā divas reizes, bijis frakcijas vadītājs. No 2004. – 2006. gadam bija ekonomikas ministrs, bet 2007.gadā kļuva par partijas Jaunais laiks priekšsēdētāju. 2009.gadā K. Kariņu ievēlēja Eiropas Parlamentā, kur šobrīd arī turpina darbu.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Ttālr.: + 371 29484828
[email protected]

Dalies ar ziņu