Skip to main content

Ķervis par darbu Liepājas domē

Šogad Liepājā ar mediju starpniecību ir ieviesta jauna tradīcija, kurā pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, kuras notiks 2013. gada 1. jūnijā, katram no 15 deputātiem tiek uzdoti trīs jautājumi, kuros lūgts izvērtēt pašvaldības darbu kopumā, katra deputāta paveikto kā arī iecerēm kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Liepājas pilsētas domē PP "Vienotība" pārstāv viens deputāts, Ivars Ķervis, kas pašreiz ir arī politiskās partijas "Vienotība" Liepājas nodaļas vadītājs.

Novērtējot Liepājas domes deputātu paveikto I. Ķervis ir gandarīts, ka daudzi iecerētie darbi ir paveikti, citi uzsākti, kas viennozīmīgi ļauj kopīgo darbu novērtēt ar astoņnieku desmit baļļu sistēmā. Savukārt novērtējot paša ieguldījumu I. Ķervis saka: "Ļoti ražīgs laiks", aktīvi piedaloties, piemēram, satiksmes organizācijas pilnveidošanā pilsētā, atbalsts bibliotēkas "Libris" paplašināšanai, ir viens no iniciatoriem legālas dzīvnieku kapsētas izveidē, ka ārī min nemitīgo sadarbību ar pilsētas iedzīvotājiem, palīdzot risināt visdažādākos sociālos jautājumus, kuri ir aktuāli pilsētniekiem – dzīvokļu jautājumi, cīņa ar smakām, kuras dažādu uzņēmumu darbību rezultāta apgrūtina liepājnieku dzīves apstākļus u.c. Lielākie projekti, kuri nav realizēti, bet nemitīgi tiek izvirzīti kā prioritāte pilsētai I. Ķervis min koncertzāles "Lielais Dzintars" un sporta manēžas būvniecību.

Kā būtisku atbalstu savam darbam pilsētas domē I. Ķervis min sadarbību ar politisko partiju "Vienotība" Rīgā, ministriem, kuri regulāri ierodas reģionālajās vizītēs Liepājā un tiek informēti par dažādām aktualitātēm un problēmām, kurām nepieciešami risinājumi ministriju līmenī, kā arī Krišjāni Kariņu, kurš, strādājot Eiropas Parlamentā, netsaka paust savu nostāju atsevišķu jautājumu risināšanā.

Atbildot uz jautājumu par kandidēšanu uz domes deputāta amatu 2013. gada 1. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām Ivars Ķervis atbild: "…būtu bezatbildīgi iemest plinti krūmos, vienkārši ir jāturpina strādāt, jo daudz kas ir pusceļā. Es kandidēšu".

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Liepājas nodaļa

Dalies ar ziņu