Skip to main content

Kristovskis aicina veidot mūsdienīgu pārskatu par latviešu tautu trimdā

Līdzšinējais ārlietu ministrs un Vienotības līdzpriekšsēdētājs Ģ. V. Kristovskis šodien Apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresā, runājot par latviešu trimdas lomu Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā padomju okupācijas gados, norādīja uz īpašu nepieciešamību apkopot liecības par šo būtisko laikposmu latviešu tautas un visas valsts dzīvē.

„Trimdas rīcībā esošo vēsturisko liecību vispusīga izpēte, arī diplomātu un konsulāro darbinieku centieni 45 gadu garumā uzturot sapni par neatkarīgu Latviju, spēja veikt politisko darbību trimdas apstākļos joprojām ir pietiekami nenovērtēts sasniegums. Ir grūti iedomāties, ka bez šiem centieniem ārpus Latvijas būtu bijis iespējams uzturēt nacionālo garu, nacionālas valsts simbolus, kā arī vēlāk šeit uz vietas atgūt valsts neatkarību,” akcentēja Kristovskis.

„Ar mērķi izveidot mūsdienīgu un interesantu ieskatu par mūsu tautas piedzīvoto okupācijas gados, būtu jātop iepriekšminēto procesu akadēmiskam pētījumam. Jārod iespējas Latvijas pētniekiem iegūt nepieciešamās primārās vēsturiskās liecības, kas atrodas daudzviet ārpus Latvijas, kas diemžēl iet zudumā līdz ar to turētāju aiziešanu mūžībā,” uzsvēra politiķis.

Līdzšinējais ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis pateicās trimdas organizāciju sniegtajam atbalstam kā Atmodas, tā arī valstiskās neatkarības atgūšanas periodā. Viņš augstu novērtēja šo organizāciju devumu, sekmējot Latvijas sagatavošanos dalībai ES un NATO, izteica atbalstu Kongresa sekcijas rezolūcijas projektam, kas aicina sakārtot un sistematizēt trimdas organizāciju dokumentu oriģinālus un citus materiālus, kā arī Latvijas Universitāti un citas Latvijas augstskolas pievērst lielāku uzmanību latviešu trimdas vēstures studijām.

 

 

Dalies ar ziņu