Skip to main content

Kristovskis piedalīsies Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē Briselē

13. decembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies Briselē notiekošajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē.

Ārlietu padomē paredzēta diskusija par situāciju Rietumbalkānos: Kosovā un Bosnijā un Hercegovinā. Paredzēts pārrunāt situāciju pēc 12.decembrī plānotajām vispārējām vēlēšanām Kosovā, ES – Kosovas attiecību jautājumus, kā arī dialoga uzsākšanu starp Kosovu un Serbiju. Attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu plānots pārrunāt situāciju pēc 3.oktobrī notikušajām vispārējām vēlēšanām, reformu procesu valstī, kā arī ES un Bosnijas un Hercegovinas attiecību jautājumus.

Ārlietu padomes ietvaros paredzēta viedokļu apmaiņa par situāciju Sudānā. Nākamā gada janvārī paredzētais referendums par Dienvidsudānas statusu (atdalīšanos no Sudānas) šobrīd ir viena no starptautiskās politikas darba kārtības prioritātēm. Šobrīd prognozes liecina, ka Dienvidsudānas lēmums būs atdalīties. Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis informēs kolēģus par Sudānā nolaupīto Latvijas pilsoņu atbrīvošanu.

Ārlietu ministri turpinās diskusiju par ES iesaisti Tuvo Austrumu miera procesa veicināšanā, īpašu uzmanību veltot ES iesaistei Gazas sektora blokādes atvieglošanā. Tāpat plānots apspriest jautājumu par politisko situāciju Somālijā un iespējamo ES iesaistes palielināšanu, tostarp Āfrikas raga valstu kuģošanas drošības spēju stiprināšanā. Ārlietu padomes darba kārtībā iekļauta diskusija par Afganistānu, kuras laikā ministri pārrunās 18. septembrī notikušo Afganistānas parlamenta vēlēšanu norisi, kā arī samierināšanās procesu.

Ārlietu padomē tiks turpināta diskusija par ES stratēģiskajiem partneriem. Diskusija saistāma ar ES vietu globālajā pasaulē, par to iespēju maksimālu izmantošanu, ko ES sniedz Lisabonas līgums.

Ārlietu padomes ietvaros plānots apspriest situāciju Moldovā pēc 28.novembra parlamenta ārkārtas vēlēšanām, kā arī ES un Moldovas attiecības.

13. decembra Ārlietu padomes darba kārtībā notiks ministru diskusija par Irānu, kuras laikā tiks pārrunāti 6. un 7.decembrī notikušo starptautisko sarunu ar Irānu par tās kodolprogrammu rezultāti.

14. decembrī notiks Vispārējo lietu padome, tajā paredzēta diskusija par ES paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu. Tāpat plānotas diskusijas par 16. un 17. decembra Eiropadomes darba kārtības jautājumiem – ekonomikas pārvaldību, ES daudzgadu budžeta ietvaru un attiecību ar ES stratēģisko partneriem izvērtējumu un prioritātēm. Tāpat ministri apmainīsies sākotnējiem viedokļiem par 2011. gada 4. februāra Eiropadomes dienas kārtību. Padome apstiprinās secinājumus par ES spējām reaģēt uz katastrofām, pievēršot uzmanību civilās aizsardzības un humānās palīdzības lomai.

Padomē Eiropas Komisija prezentēs Piekto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kurā izklāstīti iespējamie kohēzijas politikas virzieni nākotnē, savukārt Beļģijas prezidentūra ziņos par prezidentūras laikā paveikto stratēģijas "ES 2020" īstenošanā.

Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Lisabonas līgums nosaka, ka Vispārējo lietu padomi vada prezidentūras atbilstošais ministrs, bet Ārlietu padomi vada Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa

Dalies ar ziņu