Skip to main content

Ķūļciema pagasts

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Ķūļciemā izteiktie priekšlikumi:

1. Sadarbībā ar Mērsraga novada pašvaldību un uzņēmējiem strādāt pie tā, lai autoceļš Kūļciems – Mērsrags tiktu iekļauts Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020. rīcību plānā kā prioritāte.
2. Pārskatīt pagastu un pilsētu pārvalžu struktūru un funkcijas, konsultējoties ar pagasta iedzīvotājiem. Atbalstīt pagasta valdes izveidošanu un pašvaldības nolikumā noteikt tās kompetenci.
3. Regulāri informēt iedzīvotājus par jau atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un pirms projektu pieteikumu sagatavošanas/iesniegšanas vispirms noskaidrot iedzīvotāju viedokli par projekta aktualitāti/nepieciešamību pagasta teritorijā.
 

Tikšanās ar iedzīvotājiem Ķūļciemā
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu