Skip to main content

Latkovskis: Latvijai nav pieņemami okupācijas un svešu impēriju simboli

Iepriekšējās nedēļas nogalē Saeimas Ārlietu komisija atbalstīja likumprojektu, kas paredz apturēt Latvijas un Krievijas divpusējā līguma par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību normu, atbilstīgi kurai Latvija apņemas nodrošināt memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšanu. Šī likumprojekta apstiprināšana Saeimā likvidēs juridiskos šķēršļus, kuri līdz šim nav ļāvuši atbrīvoties no virknes padomju okupācijas simbolu un, pirmkārt, jau no pieminekļa Rīgā, Uzvaras parkā.

Jāatgādina, ka minētais līgums tika parakstīts un apstiprināts 1994. gadā, padomju okupācijas karaspēka izvešanas no Latvijas laikā. Šim līgumam mūsu valstī ir likuma spēks, un atcelt vienošanos vai atsevišķus tā punktus ir iespējams, tikai virzot un apstiprinot jaunu likumu, kas šobrīd arī tiek darīts. Pavisam starp Latviju un Krieviju ir noslēgti 58 divpusējie līgumi, un Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ šobrīd tiek aktīvi izvērtēta iespēja pārtraukt arī vairāku citu divpusējo līgumu vai atsevišķu to pantu darbību, kam tāpat būs nepieciešams pieņemt jaunus likumus.

Vienošanās ar Krieviju punkts, kura ietvaros Latvija ir apņēmusies uzturēt un aizsargāt okupācijas laika memoriālās būves, vienmēr ir raisījis daudz jautājumu par to, kā tas nākas, kad par nodokļu maksātāju naudu nepieciešams aprūpēt vietas, kuras simbolizē Latvijas valstiskumam naidīgu režīmu, par kura mantinieci ir kļuvusi Krievija. Tāpat arī vietas, kuras saviem pasākumiem regulāri izmanto politiskie spēki un cilvēki, kuri, ja sauc lietas īstajos vārdos, atsakās pieņemt Latvijas neatkarību un ilgojas atkal redzēt mūsu valsti Krievijas impērijas sastāvā.

Atsevišķas pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka ne vienā vien gadījumā šie padomju okupācijas simboli ir uzbūvēti un turpina atrasties vietās, kas sākotnēji ir simbolizējušas ar Latvijas valstiskās neatkarības izcīnīšanu saistītus notikumus. Tā, piemēram, Uzvaras bulvāris un laukums Rīgā, Pārdaugavā šādi tika nodēvēts par godu Latvijas galvaspilsētas atbrīvošanai no Bermonta spēkiem 1919. gadā, un attiecīgi ir vieta, kura paredzētu mūsu vēstures varoņu, nevis sveša Latvijas neatkarību likvidējuša karaspēka pieminēšanai. Papildus ņemot vērā, ka ar šo karaspēku sevi asociē Krievija.

Savu starptautisko saistību dēļ Latvija līdz šim bija spiesta samierināties ar šādu grūti pieņemamu situāciju, tomēr tagad, kad Krievija, iebrūkot Ukrainā, ir pārkāpusi visas iespējamās ne tikai starptautisko tiesību, bet arī cilvēcības normas, iepriekšējās vienošanās vairāk nav iespējams uzskatīt par saistošām.

Mēs vairāk nevaram un neesam gatavi pieņemt, ka Rīgas un arī vēl citu Latvijas pilsētu centros turpina atrasties memoriāli objekti, kuri simbolizē vairs ne tikai vēstures notikumus, bet vienlaikus ir kļuvuši arī par Krievijas agresijas Ukrainā simboliem. Šā iemesla dēļ jau pavisam drīz tiks pieņemts likums, kas ļaus likvidēt šādus, Latvijai svešus pieminekļus. Vienlaikus kā atjaunojot vēsturisko taisnīgumu, tā nepārprotami parādot, ka mēs esam brīva un neatkarīga valsts, kurai nav pieņemami okupācijas un svešu impēriju simboli.

Autors: Ainars Latkovskis, Saeimas frakcijas „Jaunā Vienotība” priekšsēdētājs
Foto: Kārlis Dambrāns, dambrans.lv

Dalies ar ziņu