Skip to main content

LEADER projektu iespējas

26. aprīlī, pulksten 18.00
Jelgavas atvērtajā birojā, Lielā ielā 13

LEADER projektu iespējas
uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu attīstībai laukos.

Pasākumu vadīs: Lauku partnerības “Lielupe”
valdes priekšsēdētāja Līga Švānberga

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.
Vairāk informācijas: mājas lapā partneribalielupe.lv sadaļā: Leader2014-2020

Par lauku partnerību “Lielupe”

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" dibināta 2005. gadā, iesaistoties toreizējā Jelgavas rajona pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Biedrība nodarbojas ar LEADER programmas (ELFLA finansējuma) ieviešanu Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijās. Lauku partnerība "Lielupe" sniedz iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt ES finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Biedrība veicina vietējo iniciatīvas grupu darbošanos un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos starptautiskos projektos.

Savu dalību pasākumam, lūgums iepriekš pieteikt zvanot pa tel.: 20258565 vai rakstot e-pastā: [email protected]


Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBA
Jelgavas atvērtais birojs
Lielā iela 13,
Jelgava, LV 3001 

Dalies ar ziņu