Skip to main content

Lemj par VNĪ būvniecības projektiem

Otrdien, 9. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīts Finanšu ministrijas sagatavots informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) būvniecības projektiem.

Informatīvais ziņojums ir izstrādāts sadarbībā ar Iekšlietu ministriju (IeM), Kultūras ministriju (KM), Ārlietu ministriju (ĀM), Tieslietu ministriju (TM), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), Valsts prezidenta kanceleju un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi.

Uz minētā informatīvā ziņojuma pamata MK konceptuāli atbalstīja šādus būvniecības projektus:

1. Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) (VPK un KM);
2. Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) (KM);
3. Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta) (IeM);
4. Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā (KM Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gadā ietvaros);
5. Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā (KM EEZ ietvaros);
6. Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā (KM EEZ ietvaros);
7. Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (KM);
8. Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā (KM).

Vienlaicīgi, pirms būvniecības darbu uzsākšanas MK noteica Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izvērtēt katram augstāk minētajam projektam optimālākos būvniecības darbu finansēšanas modeļus un iesniegt MK attiecīgu lēmuma projektu par tā izvērtēšanas rezultātiem.

Tāpat MK lēma atlikt turpmākos izpildes darbus 18 būvniecības projektiem (9 – IeM; 5 – KM; 3 – AM; 1 – TM), vienlaicīgi, nosakot Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām atkārtoti izvērtēt un līdz 2012.gada martam iesniegt MK priekšlikumus par turpmāko rīcību ar šiem projektiem.

MK arī pieņēma lēmumu izbeigt turpmākos izpildes darbus trim būvniecības projektiem (2 – IeM; 1 – KNAB), vienlaicīgi nosakot kārtību, kādā tiek kompensēti VNĪ faktiski veiktie kapitālieguldījumi tehnisko projekta dokumentācijas izstrādē.
FM tika uzdots sadarbībā ar KNAB izvērtēt un sagatavot MK turpmākās rīcības priekšlikumus par KNAB izvietošanu valsts nekustamajos īpašumos.

FM tika uzdots arī izveidot starpinstitūciju darba grupu ar mērķi apzināt visu ministriju viedokli par tās padotībā esošo iestāžu, kuras sava noteiktās funkcijas veic Daugavpils pilsētas teritorijā, nepieciešamību nodrošināt darba telpas, izmantojot Daugavpils cietokšņa teritorijā esošās ēkas, un izvērtēt Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvas un to finansēšanas modeļus.

Sākot ar 2012. gadu (ik gadu līdz 1. jūlijam), sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm FM jāiesniedz MK informatīvie ziņojumi par atbalstīto būvniecības projektu īstenošanas gaitu.

Detalizētu informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67083938
[email protected]
Foto: iStock
 

 

Dalies ar ziņu