Skip to main content

Lubes pagasts

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Lubē izteiktie priekšlikumi:

1. Sadarbībā ar ģimenes ārstiem u.c. medicīnas pakalpojumu sniedzējiem izstrādāt informatīvos materiālus iedzīvotājiem par medicīnas pakalpojumu sniegšanas kārtību un samaksu. Izveidot atsevišķu sadaļu „Veselība” pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv.
2. Ikgadējā darbinieku/pārvalžu vadītāju darba izvērtēšanā, izvērtēšanas komisijai ņemt vērā arī pagasta valdes (iedzīvotāju) vērtējumu.
3. Pārvaldnieka nomaiņas gadījumā konsultēties ar pagasta valdi (iedzīvotājiem).
4. Pilnveidot informāciju pašvaldības mājas lapas sadaļā „Uzņēmējdarbība”, t.sk. par Lubes pagastu, lai pagastam piesaistītu potenciālos investorus.
5. Sadarbībā ar pagasta valdi un transporta pakalpojumu sniedzējiem risināt jautājumus par sabiedriskā transporta kustības grafika izmaiņām brīvdienās un svētku dienās, kā arī par nepieciešamo transportu bērnu nokļūšanai uz bērnudārzu vasaras mēnešos.
6. Aktivizēt pašvaldības policijas preventīvo darbu. Organizēt pašvaldības policijas darbu 24h režīmā, t.sk. diennakts informatīvo tālruni.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Lubē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu