Skip to main content

Luksemburgā ārlietu ministrs piedalījās diskusijā par ES kaimiņu reģioniem

12. aprīlī Luksemburgā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē, kuras uzmanības centrā bija notikumu attīstība ES kaimiņu reģionos.

Diskutējot par aktuālo politisko situāciju ES dienvidu kaimiņos, īpaši Lībijā, ministri atzinīgi novērtēja starptautiskās sabiedrības centienus nodrošināt ANO Drošības padomes rezolūciju īstenošanu. Tika uzsvērta nepieciešamība visiem starptautiskajiem partneriem sadarboties un novērtēti 29. marta Londonas konferences rezultāti – Starptautiskās kontaktu grupas izveide. Šī grupa izstrādās politiskās vadlīnijas turpmākajai starptautiskajai rīcībai attiecībā uz ANO Drošības Padomes rezolūciju izpildi. Īpaša uzmanība diskusijā tika pievērsta humānajai situācijai Lībijā un pie tās robežām un riskiem, ko var izraisīt migrācija no konflikta zonām.

Ārlietu ministri diskutēja par situāciju Kotdivuārā, kur bruņoto sadursmju un nemieru rezultātā pēdējo mēnešu laikā ir gājuši bojā simtiem civiliedzīvotāju. Ministri novērtēja Kotdivuāras prezidenta Ouattara samierināšanas politiku, izteica gatavību sniegt humāno palīdzību un atbalstīt ilgtermiņa attīstību valstī.

Ārlietu padomē ministri turpināja diskusiju par politisko situāciju Baltkrievijā. Tika nosodīts 11. aprīļa terorakts un izteikta līdzjūtība cietušajiem. Ministri bija vienisprātis par to, ka situācija cilvēktiesību jomā pasliktinās. Piedaloties viedokļu apmaiņā par tālākiem ierobežojošiem pasākumiem, Ģ. V. Kristovskis aicināja rūpīgi izvērtēt to potenciālo ietekmi uz Baltkrievijas sabiedrību gan no politiskā, gan ekonomiskā viedokļa. Tāpat ministrs uzsvēra, ka, vērtējot šo pasākumu piemērošanu, ir jāņem vērā Baltkrievijas ekonomiskās darbības sasaiste ar ES kaimiņvalstīm reģionā, tai skaitā – Latviju.

Vispārējo lietu padomes sanāksmē ministri izvērtēja šī gada marta Eiropadomes rezultātus un turpmāko darbību. Ministri pieņēma secinājumus par ES stratēģiju Donavas reģionam, kuru paredzēts apstiprināt 24. jūnija Eiropadomē. Kā zināms, pirmā ES makroreģionu stratēģija tika izstrādāta Baltijas jūras reģionam un tās pirmo gadu īstenošanas pieredze tiks izvērtēta ES Polijas prezidentūras laikā šā gada rudenī.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]


 

 

Dalies ar ziņu