Skip to main content

Mikrouzņēmuma nodoklis kā instruments start-up kultūras iedzīvināšanai Latvijā

  Viens no mikrouzņēmuma nodokļa galvenajiem mērķiem, mūsuprāt, ir pamodināt jauniešos uzņēmēja garu. Aptaujas liecina, ka jaunajiem uzņēmumiem ir problēmas izpildīt likumdošanas prasības tieši to sarežģītības dēļ. Mēs aicināt saglabāt šo nodokļu režīmu, taču novēršot nepilnības esošajā regulējumā.

Šobrīd identificētas vairākas problēmas – mikrouzņēmumu darbinieki ir sociāli neaizsargāti (mazi slimības pabalsti, māmiņu algas u. c. sociālās garantijas, kuras tiek aprēķinātas atbilstoši darbinieka sociālā nodokļa iemaksām). Vairāki uzņēmumi šo statusu izmanto arī ļaunprātīgi, tādējādi būtiski samazinot gan darbinieku sociālo drošību, gan nodokļos nomaksāto, kas ļauj tiem samazināt izmaksas – tā radot nevienlīdzīgu konkurenci tirgū.

Obligāta dalība sociālās apdrošināšanas sistēmā, kas līdzvērtīga iemaksām no minimālās algas, un profesiju klasifikācija ir pozitīvi risinājumi, kas jau šobrīd tiek apspriesti Saeimā. Aicinām arī paredzēt iespēju jauniem start-up projektiem uz noteiktu laiku izmantot šo atviegloto nodokļu režīmu. Kā īpaši atbalstāmu jomu, mēs redzam IT nozari. Latvija ir starp pasaules līderiem datu plūsmas ātruma ziņā, bet vai mēs šo iespēju izmantojam? Latvijas IT nozarē ir vēl neapgūts potenciāls, kas varētu pozitīvi ietekmēt mūsu valsts ekonomiku un konkurētspēju, taču, lai tas notiktu, mums jāpalīdz jauniem uzņēmējiem spert pirmo soli!

Nodokļi nav vienīgais veids, kā valsts var atbalstīt uzņēmīgus jauniešus. Ir nepieciešams nepārtraukts un mērķtiecīgs darbs ar jauniešiem, nodrošinot tiem apmācības un sniedzot atbalstu ar speciālu institucionālu ietvaru jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Partijas “Vienotība” Jaunatnes organizācija

Dalies ar ziņu