Skip to main content

Ministru kabinets apstiprina ziņojumu par Latvijas pievienošanās procesu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai

Šodien, 19. augustā, Ministru kabinetā tika skatīts informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu.

Ārlietu ministrija informēja Ministru kabinetu par pievienošanās sarunu progresu. Iesaistītās ministrijas ir uzsākušas tehniskās diskusijas ar 21 „Ceļa kartē” norādīto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) komiteju. Attiecīgās jomas OECD komitejas tiek nodrošinātas ar pilnvērtīgu informāciju par situāciju konkrētajā jomā Latvijā, kā arī notiek OECD ekspertu vizītes Rīgā. Kopš 2014. gada sākuma ir jau notikušas 11 OECD misijas Rīgā, t.sk. Tirdzniecības komitejas, Korporatīvās pārvaldības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Statistikas direktorāta, Konkurētspējas komitejas, Regulatīvās politikas komitejas, Publiskās pārvaldības komitejas, Finanšu tirgu komitejas, Apdrošināšanas un privāto pensiju komitejas, Ekonomikas un attīstības analīzes komitejas.

Piecās OECD komitejās ir notikuši izvērtējumi par situāciju Latvijā: Eksporta kredītu darba grupā notika Latvijas eksporta kredīta sistēmas izvērtējums, kas kopumā tika uzskatīts par pietiekošu, lai sniegtu pozitīvu lēmumu par Latviju; Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā skatīts pirmais Latvijas novērtējuma ziņojums; Valsts kapitāla un privatizācijas prakses darba grupā skatīts starpziņojums par Latviju; Vides politikas komitejā prezentēta Latvijas vides politika un institucionālais ietvars; Digitālās ekonomikas politikas komitejā prezentēta situācija attiecībā uz informācijas sistēmu un tīklu drošību, Latvijas sasniegumiem un nākotnes izaicinājumiem IT jomā.

Ārlietu ministrija norādīja, ka, pateicoties iesaistīto institūciju kvalitatīvi un laicīgi iesniegtajai informācijai, kā arī izveidotajai sadarbībai ar OECD komiteju pārstāvjiem, tehniskās pievienošanās sarunas notiek pēc iepriekš izstrādātā grafika. Tas ļauj cerēt uz sarunu noslēgšanu līdz 2015. gada beigām.

Nākamais informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās OECD procesu tiks sagatavots 2015. gada februārī.

Ar informatīvo ziņojumu un tā pielikumu iespējams iepazīties šeit.

Papildus informācija:
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 371 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu