Skip to main content

Ministru prezidenta apsveikums pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos

Dārgie Latvijas pareizticīgās un vecticībnieku baznīcas kristieši, sirsnīgi sveicu jūs Kristus Dzimšanas svētkos!

Kaut arī rietumu un austrumu kristieši Ziemassvētkus svin dažādos datumos, tomēr šiem svētkiem ir vienota vēsts – ticīgie svin Jēzus Kristus Piedzimšanu. Šī labā vēsts apvieno arī mūsu zemes cilvēkus, jo šajos svētkos dzimst ticība, cerība un mīlestība.

Ziemassvētki ar savām tradīcijām ir kļuvuši par tautas kultūras neatņemamo sastāvdaļu, jo šie svētki vecāku un dzimtu mājās vieno ģimenes, domājot gaišas un prieka pilnas domas. Šie svētki ienes mūsu dzīves gaitās garīgo un morālo stiprinājumu, savstarpēju izpratni un cieņu.

Novēlu, lai svētku patiesais miers un prieks mīt mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs un mūsu tautā.

Priecīgus Kristus Piedzimšanas svētkus!

Valdis Dombrovskis
Ministru prezidents

Dalies ar ziņu