Skip to main content

Ministru prezidente: Latvijas un Lietuvas valdību sēde stimuls tālākai pragmatiskai kaimiņvalstu sadarbībai

FOTO no tikšanās

Piektdien, 18.septembrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma piedalījās Latvijas un Lietuvas valdību kopīgajā sēdē Rokišķos, Lietuvā, kurā tika pārrunātas iespējas, kā stiprināt abu valstu sadarbību vairākās stratēģiski nozīmīgās jomās kā enerģētika, transports, pārrobežu sadarbība.

Pēc abu valstu vadītāju kopīgās sēdes, Ministru prezidente prese konferencē norādīja, ka šī tikšanās praktiskā līmenī ir vēl viens apliecinājums ciešai un pragmatiskai kaimiņu sadarbībai un tā dos labu impulsu divpusējo jautājumu risināšanai.

L.Straujuma izteica cerību, ka tuvākajā laikā varētu atsākt darboties Starpvaldību komisija, kā arī varētu tikt panākts progress transporta jomā – gan attiecībā uz dzelzceļa posma Mažeiķi-Reņģe atjaunošanu, gan darbu intensificēšanu „Rail Baltic” projektā. Tāpat būtu nozīmīgi turpināt sarunas par Ekonomiskās sadarbības līgumu un Līgumu par valsts robežas uzturēšanu.

Ministru prezidente norādīja, ka tikšanās laikā bija arī laba iespēja apmainīties ar informāciju un pozīciju par nozīmīgiem starptautiskās un reģionālās dienaskārtības jautājumiem, tostarp enerģētikas drošību, klimata pārmaiņām, migrāciju un stratēģisko komunikāciju. Kā arī abas puses pārrunāja ES aktuālos jautājumus par stratēģisko komunikāciju. L.Straujuma apsveica arī Lietuvas kolēģus ar formālo OECD iestāšanās sarunu uzsākšanu.

Nobeigumā Ministru prezidente aicināja turpināt aktīvi strādāt pie simtgades projektiem, kas vēl spēcīgāk vienos abu valstu kultūrvēsturisko saikni. Kā arī izteica cerību, ka nākamgad Latvija godam uzņems otro Latvijas – Lietuvas valdību sēdi.

Kopīgais paziņojums par Latvijas un Lietuvas valdību sēdi Rokišķos

Plašāka informācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālrunis: +371 29462451
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu