Skip to main content

Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

Šo piektdien, 14. augustā Nacionālās attīstības padomes (padome) dalībnieki uzklausīs Tieslietu ministra ziņojumu par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un pārrunās iespējamos risinājumus to uzlabošanai.

Ziņojumu papildinās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIP) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) identificētie problēmjautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu un attīstību, kā arī sekmīgu investīciju piesaisti.

Papildus tam Latvijas Pašvaldību savienība aktualizēs diskusiju par proporcionalitātes principa ievērošanu Latvijas likumos. Principa būtība Eiropas Savienības (ES) praksē ir līdzsvarot centrālo institūciju ietekmi un pārmērīgu birokratizāciju regulēšanas jomā, kā arī stiprināt privātpersonu (arī pašvaldību – valsts un pašvaldību attiecībās) interešu aizstāvību administratīvo tiesību jomā.

Iepriekšējā sēdē padomes dalībnieki vienojās par turpmāko padomes darba kārtību, izskatot konkrētas politikas jomas, kas ir saistītas ar valsts konkurētspējas celšanu un iedzīvotāju labklājības sekmēšanu un kas jāuzlabo, lai sasniegtu valsts attīstības mērķus, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā no 2014.–2020. gadam.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr.: 67082813, 26797427
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu