Skip to main content

Ministru prezidents un Ārvalstu investoru padome Latvijā pārrunā uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu

Otrdien, 23. novembrī, Rīgā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, tiekoties ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) valdes pārstāvjiem, pārrunāja aktuālos jautājumos uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā.

Tikšanās ietvaros tika pārrunātas maijā notikušās valdības un ĀIPL augsta līmeņa sanāksmē izskanējušās rekomendācijas nodokļu politikas pilnveidošanā, regulatīvās vides sakārtošanā investīciju projektu īstenošanā un piesaistē, teritorijas plānošanas un būvniecības procesa regulējošu jautājumu risināšanā, Latvijas augstākās izglītības konkurētspējas celšanā starptautiskajā mērogā, kā arī nodarbinātības veicināšanā, radot jaunus, ilgtspējīgus uzņēmumus.

Ministru prezidents informēja ĀIPL valdes pārstāvjus par valdības īstenotajiem pasākumiem ekonomiskās situācijas stabilizēšanā un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā. Premjers uzsvēra valdības apņēmību lielu investīcijas projektu piesaistei un īstenošanai, ko veicinās izveidotā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome. Tāpat Ministru prezidents norādīja uz ēnu ekonomikas apkarošanas plāna, mikrouzņēmumu atbalsta programmas un citām iniciatīvām, kas veicinās ekonomikas izaugsmi Latvijā. Tika pārrunāti arī aktuālie jautājumi par 2011.gada budžeta izstrādi, nodokļu politiku un strukturālajām reformām.

Tikšanās ietvaros Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes pārstāvji informēja par nākamā gada valdības un investoru augsta līmeņa tikšanās tēmām. Investori ieinteresēti diskutēt par daudznozaru finanšu tirgu attīstību Latvijā, iepirkuma procesa regulējumu, pamatojoties uz Latvijas un ES normatīvo regulējumu un praksi, kā arī par nodokļu politiku.

Zināms, ka Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada. Valdības un ārvalstu investoru dialoga mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un sekmēt ārvalstu investīcijas Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augstākās amatpersonas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā biedru uzņēmumu augstākie vadītāji, kuri pārrauga ārvalstu investīcijas Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts Kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu